Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przyjacielskie stosunki

Funkcjonowanie współczesnych społeczeństw wymaga zapewnienia infrastruktury, która nie mogłaby powstać bez zaangażowania sektora publicznego. Dotyczy to dóbr społecznie pożądanych, które podmioty prywatne nie są w stanie zaspokoić.

W szczególności: budowy dróg, budowy szkół czy oświetlenia ulic. Bez zaangażowania sektora publicznego powstanie tych dóbr nie byłoby możliwe lub – jeżeli nawet ich zapewnienie byłoby możliwe – byłyby dostępne wąskiemu gronu osób. Stąd też wciąż rosnąca rola sektora publicznego w zapewnieniu ogólnie pojętej infrastruktury gospodarczej i społecznej. Podmioty publiczne powołane do realizacji określonych zadań publicznych często wykonywały je nieefektywnie, a przy tym niegospodarnie i nieracjonalnie. To zrodziło myśl o wykorzystaniu podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych. Pomysł ten opiera się na założeniu, że podmioty prywatne umożliwią efektywniejszą, sprawniejszą, a w konsekwencji – tańszą realizację zadań publicznych…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: JACEK JERKA/CZŁONEK OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH