Reklama

Warto wiedzieć… czyli newralgiczne punkty wykończenia obiektów ceramiką basenową

Po cyklu artykułów dotyczących technicznych aspektów dotyczących ceramiki basenowej, o których warto wiedzieć i pamiętać przy jej wyborze oraz wykańczaniu obiektu, przyszedł czas na podsumowania. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zagadnienia, których przestrzeganie pozwoli użytkownikowi czy też zarządcy obiektu uniknąć przykrych sytuacji oraz dodatkowych kosztów w przyszłości.

Wybór ceramiki

Niezmiernie ważnymi, technicznymi aspektami związanymi z wyborem ceramiki są:

  1. rodzaj produkcji ceramiki – ciągniona o wyższej tolerancji odchyleń od pożądanego wymiaru, co wiąże się z nierównościami posadzki, czy prasowana, spełniająca bardziej restrykcyjne wymagania normy DIN EN 144 11 co do powierzchni i jakości niż ciągniona (tabela nr 1);
  2. rodzaj ceramiki – popularna kamionka, coraz popularniejszy i lepszy (od kamionki) porcelit czy też najtwardsza i najtrwalsza porcelana o najwyższych parametrach fizyko-chemicznych pośród wszystkich rodzajów ceramiki;
  3. nasiąkliwość – odpowiadająca w głównej mierze za łatwość utrzymania czystości oraz higieny ze względu na niską porowatość, a także znacznie wpływająca na trwałość przede wszystkim w basenach zewnętrznych;
  4. mrozoodporność – ważna w przypadku basenów zewnętrznych, w praktyce ma znaczenie dopiero w przypadku niskiej nasiąkliwości;
  5. antypoślizgowość – na posadzkach wymagana przez normy jest minimum klasa B, jednak jak pokazuje przykład wielu obiektów, jest ona niewystarczająca – można zaobserwować trend podwyższania wymaganej klasy antypoślizgu w publicznych projektach do klasy C;
  6. certyfikaty antypoślizgowości – wykonane zarówno dla stopy bosej, jak i obutej; warto pamiętać, że niedopuszczalne jest określanie klasy antypoślizgowości dla stopy bosej na podstawie łatwej do zbadania klasy dla stopy obutej – taki współczynnik określony na ślepo w wielu przypadkach skończył się wymianą posadzki już po 1–2 miesiącach od otwarcia nowych obiektów; dodatkowo wypadkowość związana z poślizgnięciem, zwłaszcza małych dzieci, nie wpływa pozytywnie na wizerunek obiektu.

tabela_2

Innym aspektem, nie tylko estetycznym, jak mogłoby się wydawać, są naroża wyoblające i profile pod kratki do rynny przelewowej.

Niedoceniane wyoblenia

Często na etapie wykonawstwa narożniki czy też kątowniki są pomijane. Warto zwrócić uwagę, czy w dokumentacji znajduje się informacja, mówiąca, że na rogi i kąty należy zastosować naroża wyoblające lub kątowniki. Co więcej, powinna być także zamieszczona informacja, z jakiego materiału powinny być one wykonane – stosuje się kątowniki ceramiczne albo tworzywowe. Niestety kątowniki tworzywowe są rozwiązaniem nietrwałym, łatwo się deformującym, odbarwiającym i łamiącym. Jest to oczywiście rozwiązanie tańsze, jednak jakościowo i wytrzymałościowo gorsze. Ceramiczne narożniki są rozwiązaniem trwalszym i bezpieczniejszym z punktu widzenia higieny, a celem wyoblenia rogów jest właśnie higiena i bezpieczeństwo. Higiena – ponieważ ułatwiają czyszczenie w kątach (co w nieckach żelbetowych wykończonych ceramiką jest szalenie ważne, gdyż żaden odkurzacz nie radzi sobie z niewyoblonym stykiem dno – ściana niecki), oraz bezpieczeństwo – ponieważ wyoblenia poza niecką powinny mieć odznaczający się kolor w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo uderzenia o ścianę, albo na rogach murków, tak aby w przypadku upadków zminimalizować ryzyko poważniejszych urazów.

Co pod kratkę?

Kolejny słaby punkt wykończenia to profile z tworzywa sztucznego (głównie wykonywane z PVC) pod kratkę rynny przelewowej. Ze względu na obciążenia, jakim poddana jest kratka i profil, na której się ona opiera, oraz częste podnoszenie kratki w celu umycia rynny zwykle profile nadają się do wymiany po kilku latach od oddania obiektu do użytku. Rozwiązaniem jest profilowana kształtka antypoślizgowa z noskiem na posadowienie kratki. Jest to monolityczna płytka bez dodatkowych elementów.

SeraPool Polska
tel.: 509 123 814
polska@serapool.pl
www.serapool.pl

TEKST I FOTO | Firma SeraPool Polska