XIV konferencja „Baseny Polskie”

Wdniach 16–17 kwietnia 2015 r. odbyła się 14 edycja Konferencji „Baseny Polskie”. Tym razem przedstawiciele branży basenowej z całej Polski spotkali się w ośrodku Solpark w Kleszczowie. W trakcie dwudniowych obrad zaprezentowano szereg ciekawych prelekcji dotyczących m.in.: właściwego zarządzania pływalniami, bezpieczeństwa w obiekcie. Zaprezentowano nowe materiały i technologie wykorzystywane w trakcie remontów i modernizacji.

Organizator, Firma PRB Consulting, dziękuje za pomoc przy organizacji konferencji kierownictwu i pracownikom Solpark Kleszczów Sp. z o.o. oraz firmie Sopro Polska Sp. z o.o.

 

FOTO | Archiwum Redakcji