XVII Seminarium – Pływalnie Kryte

XVII S E M I N A R I U M
PŁYWALNIE KRYTE

Kierunki rozwoju. Problematyka projektowania i eksploatacji
Coroczne spotkanie eksploatatorów pływalni, przedstawicieli firm oraz inwestorów.

 

Sobieszewo k/Gdańska, 21 – 23 maja 2014 r.

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XVII Seminarium – spotkaniu, które co roku odbywa się w drugiej połowie maja i stało się miejscem uzyskiwania praktycznej wiedzy i wymiany informacji.

Ponad szesnaście lat seminarium jest miejscem, które gromadzi wielu specjalistów z terenu całego kraju: eksploatatorów, projektantów i przedstawicieli firm działających w branży pływalni krytych. Podczas jego trwania, uczestnicy wzajemnie dzielą się doświadczeniem i wiedzą nabytą poprzez lata działalności zawodowej. Jako organizatorzy, dokładamy starań by obecna edycja seminarium swoim programem nawiązywała do poprzednich, gdyż „nie modyfikuje się dobrego i sprawdzonego”. W tym roku utrzymana będzie tematyka ekonomii eksploatacji, nie zabraknie również informacji o nowych, bądź mało rozpowszechnionych technologiach uzdatniania wody. Nie mniej ważną tematyką są nowe uregulowania prawne odnoszące się do bezpieczeństwa kąpiących się, również jak co roku, nie zabraknie tematów z zakresu prawa cywilnego.

Tradycją seminarium jest wymiana doświadczeń zawodowych, pozwalająca w praktyce wprowadzić dobre wzorce zastosowane gdzie indziej. Chcielibyśmy, ażeby te doroczne spotkania stały się miejscem wypracowywania najlepszych praktyk w projektowaniu i eksploatacji obiektów basenowych – dlatego też program seminarium uwzględnia sugestie uczestników naszych spotkań o poszerzanie wymiany praktycznych doświadczeń, tak przydatnych w codziennej pracy.

Odnośnie do miejsca odbywania się seminarium, to po zasięgnięciu Państwa opinii – w tym roku
ponownie zapraszamy do Centrum Konferencyjnego „Orle” w Sobieszewie k./Gdańska.

Zapraszamy!

POBIERZ PROGRAM ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NA XVII SEMINARIUM: PROGRAM SEMINARIUM