Zaproszenie: 16-sta Konferencja Baseny Polskie

16-sta Konferencja Baseny Polskie poświęcona będzie teoretycznym i praktyczny problemom projektowania, budowania i eksploatacji obiektów pływackich w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym

 

14-15 kwietnia 2016 roku

AQUA LUBLIN – Lublin, al. Zygmuntowskie 4

 

Tematyką spotkania będą min., następujące zagadnienia:

  • Nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

  • Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia – nie takie straszne do spełnienia w praktyce czyli rola urządzeń oraz procesów technologicznych w spełnieniu wymagań rozporządzenia

  • Redukcja chloru związanego w wodzie basenowej metodą WAPOTEC SYSTEM

  • Mały basen przyszkolny „Delfinek” – koszty inwestycji i eksploatacji

  • Remonty krytych pływalni – likwidacja przecieków oraz poprawa warunków higienicznych i estetycznych

  • Zarządzanie energią na obiektach krytych pływalni

  • Innowacyjne rozwiązania w zakresie wyposażenia sportowego pływalni na przykładzie Aqua Lublin

  • Ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez modernizację stacji uzdatniania wody bez konieczności dodatkowych przerw technologicznych

 

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod adresem:

www.konferencja.basenypolskie.pl

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jarosław Bąchorek tel. 412480004, 601695077, fax 412421803 biuro@basenypolskie.pl