Reklama

Zmiany w prawie

Konferencja już w marcu

W związku z dużym zainteresowaniem zmianami przepisów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania pływalni, Uniwers Serwis Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa Bezpieczni nad wodą organizuje dodatkowe (piąte i ostatnie w tym półroczu) seminarium.

Ostatnie lata zaowocowały zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania pływalni. Nałożyła się na to reforma stopni ratowniczych w największej organizacji kształcącej w Polsce kadry ratownictwa wodnego. Od 1 stycznia 2012 roku zmieniły się przepisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników pływalni i obiektów przywodnych oraz ich zabezpieczenia ratowniczego. Proces zmian prawnych nie jest jeszcze zakończony. Wchodzi w życie nowa ustawa i cztery nowe rozporządzenia, zmieniające jakość i ilość ratowników zatrudnionych na pływalniach, oznakowanie pływalni, wprowadzające nowy sprzęt ratowniczy, pomocniczy i do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który do tej pory nie był wymagany oraz zwiększające ilość sprzętu dotąd wymaganego. Jednocześnie kilka innych obowiązujących dotąd aktów prawnych ulega derogacji, bądź wchodzi w życie ich nowelizacja (w tym Ustawy o sporcie). Od nowego roku ustawodawca postawił na deregulację i znaczną część dotąd uregulowanych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych kwestii szczegółowych pozostawił do rozwiązania gestorom obiektów, którzy od stycznia 2012 roku mają zatroszczyć się o nie sami. Większość wprowadzonych zmian zarządzający obiektami są zobowiązani wprowadzić z dniem 1 stycznia 2012 roku.Seminarium:
Bezpieczeństwo użytkowników pływalni oraz organizacja pracy służby ratowniczej w świetle zmian przepisów prawnych 2010-2012 i doświadczeń z eksploatacji obiektów.Termin i miejsce:
21-23 marca 2012, Sopot.

Szczegółowe informacje organizacyjne – KLIKNIJ TUTAJ

 

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA