Aquapark Laguna

Atrakcyjne Gryfino

W 1983 roku decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Gryfino powstał Komitet Czynu Społecznego Rozbudowy Ośrodka Sportowego w Gryfinie. Główną przesłanką powstania Komitetu była skromna miejska baza sportowo-rekreacyjna.

Działania Komitetu doprowadziły do uporządkowania i zagospodarowania terenu Ośrodka Sportowego w Gryfinie, tj. uzbrojenia terenu, wybudowania ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia i oświetlenia obiektu. Do końca 1990 roku zakończono budowę zespołu boisk piłkarskich oraz zespołu kortów tenisowych z trybunami i obiektami socjalnymi. Obecnie ośrodek tętni życiem, jest zintegrowany z miastem, szkołami i klubami sportowymi.
Fundacja
Na początku 1991 roku realny stał się pomysł budowy centrum wodnego wzorowanego na obiektach europejskich. Wszelkie przesłanki, zwłaszcza ekonomiczne, wskazywały, że inwestorem takiego kompleksu w Gryfinie będzie organ społeczny, dlatego też przystąpiono do organizacji Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Akt notarialny o ustanowieniu Fundacji podpisano 23 lutego 1993 roku. 5 sierpnia 1993 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisaniu Fundacji do Rejestru Fundacji, a nadanie numeru REGON (4 listopada 1993 roku) przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie zakończyło prace związane z organizacją Fundacji…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 8 (czerwiec-październik 2011)

 


TEKST I FOTO: CW LAGUNA