Reklama

ARKONKA – największe kąpielisko w Polsce

Zmodernizowanym kąpieliskom zewnętrznym zima nie straszna. W Polsce zmodernizowano już wiele kąpielisk zewnętrznych, a niebawem zostaną unowocześnione kolejne. Przykładem jest kąpielisko ARKONKA w Szczecinie i rozwiązania techniczne tam przyjęte. Dokumentacja projektowa została opracowana przez arch. Romana Ptaszyńskiego, a wykonawcą inwestycji, w roli członka konsorcjum, była firma Blue Point z Białegostoku. Podwykonawcą realizującym roboty instalacyjne była katowicka firma TRANSCOM Sp. z o.o.

Przewidywana liczba jednocześnie przebywających w basenach osób to 1750. Dzienne obciążenie: 10–13 tys. użytkowników (fot. 1).

fot_001

Paramenty obiektu, w tym wielkość basenów, są imponujące: całkowita powierzchnia kąpieliska wynosi prawie 80 000 m2, a ponad 8000 m2 to powierzchnia lustra wody basenów:

1. Basen sportowy B.1 – powierzchnia 400 m2 (25 × 16 m), głębokość 135–180 cm, objętość wody w sześciotorowej, żelbetowej niecce – 611,2 m³ , okładziny z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na warstwie fizeliny, koryto – rynna przelewowa, wyłożona elastomerem polimocznikowym (fot. 2).

fot_002

2. Basen rekreacyjny B.2 – powierzchnia całkowita 2089,5 m2, objętość wody w niecce – 1238,7 m³ , niecka podzielona na trzy strefy głębokości, odpowiednio:

  • strefa I – gł. do 0,4 m, pow. 1387 m2, z atrakcjami i zabawkami wodnymi: jeżem, parasolem, drzewkiem,
  • strefa II – gł. do 1 m, pow. 587 m2, z trzema gejzerami, dwoma punktami do masażu stóp, pięcioma wylewkami strumieniowymi oraz zespołem trzech zjeżdżalni wodnych,
  • strefa III – sztuczna rzeka o dł. 58.8 mb, gł. 1–1,3 m, pow. 115,5 m2.

Niecka basenowa została zaprojektowana jako żelbetowa w okładzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie folia układana na warstwie fizeliny. Koryto – rynna przelewowa, wyłożona elastomerem polimocznikowym (fot. 3).

fot_003

W strefie rzeki, na ścianach wystających ponad lustro wody, na folię basenową została przyklejona mozaika porcelanowa, która poprawia walory estetyczne oraz ułatwia utrzymanie czystości, usuwanie zanieczyszczeń i osiadającej sadzy. Zabrudzenia te są niewidoczne, nawet w przypadku zaniedbania czynności porządkowych (fot. 4).

fot_004

3. Basen rekreacyjny B.3 – powierzchnia całkowita 591,3 m2, głębokość 0,6–0,9 m, w niecce znajdują się trzy punkty masażu stop i parasol wodny.

4. Niecka basenowa została zaprojektowana jako żelbetowa w okładzinie z folii basenowej zbrojonej, spawanej, na dnie folia układana na warstwie fizeliny. Koryto – rynna przelewowa, wyłożona elastomerem polimocznikowym.

5. Basen – brodzik dla dzieci B.4 – powierzchnia całkowita 4931,2 m2, głębokość 0,2–0,4 m, objętość wody w niecce ok. 1480 m³. Wyposażenie basenu: duża fontanna wodna z wyrzutem wody do wysokości 15 m, dwie małe fontanny wodne z wyrzutem wody do wysokości 5 m, dwa jeże wodne, zabawki interaktywne: foka i wieloryb, drzewko wodne i parasol wodny (fot. 5).

fot_005

Tak duże niecki basenów wymagały zastosowania przemyślanej technologii, w której wykonano konstrukcję, uszczelnienia i wykończenia powierzchni niecek basenowych oraz rozsądnego rozważenia technologii uzdatniania wody. Dodatkowym utrudnieniem było założenie, że w okresie zimowym nie spuszcza się wody z basenów, a instalacje uzdatniania wody będą cyklicznie w tym czasie uruchamiane, by chronić wykładzinę uszczelniającą.

Na podstawie przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych zdecydowano o wykonaniu betonowej konstrukcji, wyłożonej folią basenową Alkorplan 2000. Jedynie rynny przelewowe zostały wyłożone elastomerem polimocznikowym (fot. 6).

fot_006

Do uzdatniania wody zastosowano klasyczną filtrację ciśnieniową na filtrach żwirowych.

Innowacyjnym rozwiązaniem było zastosowanie leżących filtrów wody basenowej, zlokalizowanych w gruncie. Dzięki takiemu rozwiązaniu w układzie znajduje się duży bufor wody o względnie wysokiej temperaturze, służący do zabezpieczenia konstrukcji niecek w okresie zimowym (fot. 7).

fot_007

Układ zasilania i sterowania pracą urządzeń technologicznych pozwala na zaprogramowanie czasu uruchamiania pomp obiegowych, celem przepompowania wody zgromadzonej w podziemnych zbiornikach do niecek basenowych. Instalacja technologiczna uruchamiana jest na krótki okres tylko w czasie mrozów oraz w celu utrzymania chloru w wodzie na poziomie 0,2 mg/l, co sprawia, że cała powierzchnia wody nie zamarza (fot. 8).

fot_008

Nad całością czuwa zintegrowany system zasilania i sterowania pracą stacji uzdatniania wody (fot. 9).

fot_009

W skład obiektu wchodzą również budynki socjalne, techniczne oraz budynek administracyjny. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi ok. 2060 m2 (fot. 10).

fot_010

Znajduje się tu także lodowisko sezonowe o powierzchni ok. 1042 m2, skatepark o powierzchni ok. 1522 m2 oraz boiska o nawiedzeniach syntetycznych i piaskowych o łącznej powierzchni 4713 m2.

ARKONKA to nie tylko największe i najnowocześniejsze kąpielisko w naszym kraju, lecz także obiekt, który dzięki zastosowaniu najnowszych technologii służy odwiedzającym przez cały rok.

BLUE POINT inżynieria basenowa
15-532 Białystok
ul. Wiewiórcza 66
tel.: 502 545 763
baseny@poczta.neostrada.pl

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5
40-145 Katowice
tel.: 32 201 08 74
faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

 

TEKST | arch. Roman Ptaszyński, Zbigniew Jaśkiewicz, Władysław Sobiech
WIZUALIZACJE | arch. Roman Ptaszyński
FOTO | Archiwum firm: Blue Point, Transcom