Gdańska Fundacja Wody

Szkolenia i seminaria 2011

Magazyn „Pływalnie i baseny” objął patronatem medialnym cykl szkoleń dotyczących szeroko pojętej tematyki basenowej. Organizatorem jest Gdańska Fundacja Wody.

Pływalnie kryte. Zasady prawidłowej eksploatacji.
Szkolenie jest szczegółowym kompendium wiedzy na temat procesów uzdatniania wody: koagulacji, filtracji, korekty pH, dezynfekcji, utrzymania warunków eksploatacyjnych oraz zachowania wymogów sanitarno-higienicznych w całym obiekcie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarządzanie zespołem pracowników i budowanie pozytywnych relacji z klientem.
Szkolenie dla dyrektorów i kierowników pływalni. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji z zakresu zarządzania pracownikami, które pozwolą poprawiać jakość pracy zespołu obsługującego pływalnię. Uczestnicy poznają możliwości korzystania z różnych stylów zarządzania, techniki motywowania pracowników i cechy skutecznego lidera zespołu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pływalnie kryte. Kierunki rozwoju. Problematyka projektowania i eksploatacji.
Tematyka obejmie m.in. spodziewane akty legislacyjne dotyczące eksploatacji pływalni publicznych, nowe technologie uzdatniania wody basenowej, dostosowanie technologii uzdatniania wody do wielkości oraz rodzaju działalności pływalni, organizacja pracy zespołu ratowników i instruktorów pływania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gdańska Fundacja Wody zaprasza!