Lider eksportu

Ekspansja na Wschód

Firma Sopro Polska Sp. z o.o. (producent materiałów chemii budowlanej, stosowanej głównie do prac glazurniczych) od lat rozszerza swój rynek zbytu poprzez działalność eksportową, skierowaną do naszych wschodnich sąsiadów. Obecnie jest to priorytetowy kierunek ekspansji handlowej.

Firma została wyróżniona za wysoką dynamikę wzrostu eksportu materiałów marki Sopro przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa nagrodą „Leader Eksportu na Wschód”. Sopro Polska sprzedaje obecnie swoje produkty do Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii, a nawet do Mongolii. Preparaty gruntujące, szpachle, masy samopoziomujące, hydroizolacje, kleje do glazury i kamienia naturalnego oraz fugi marki Sopro są tam stosowane zarówno przy pracach budowlanych i remontowych w tzw. mieszkaniówce, jak i w dużych obiektach. Sieć lokalnych dystrybutorów obejmuje swoim zasięgiem prawie wszystkie większe miasta byłych republik związkowych. Prowadzona przez firmę działalność szkoleniowa (seminaria, pokazy praktyczne oraz doradztwo obiektowe, wykonywane przez specjalistów bezpośrednio w budowanych lub remontowanych obiektach) stale podnosi jej wiarygodność, a jednocześnie umacnia zaufanie firm budowlanych do nowych technologii, skuteczności stosowanych rozwiązań technicznych oraz wysokiej jakości materiałów.

 

Zastosowanie
Materiały Sopro, ze względu na specyfikę asortymentową, największe zastosowanie znajdują w obiektach przemysłowych i sportowych, w których stosowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych jest wymagane ze względu na przepisy sanitarno-budowlane oraz wymogi eksploatacyjne. Firma zwraca szczególną uwagę na najtrudniejsze, ale i najbardziej dochodowe obiekty, tzn. baseny sportowe. Większość dużych basenów o wymiarach olimpijskich została zbudowana jeszcze w czasach ZSRR, z wielkim rozmachem, ale według starych technologii, kiedy jako warstwę hydroizolacyjną stosowano ulepszony beton i materiały bitumiczne. Przykładem może być kompleks Sportów Wodnych w Mińsku na Białorusi składający się aż z trzech basenów, zbudowanych w jednej, gigantycznej hali sportowej i usytuowanych w jednym ciągu. W skład kompleksu wchodzą: głęboki basen z 10-metrową wieżą do skoków, olimpijski basen pływacki o długości toru 50 m oraz basen do nauki pływania o wymiarach 25 × 12,5 m. Tak wielkie obiekty budowano w stolicach republik związkowych. Po wieloletniej eksploatacji obiekty te wymagają kosztownego, kapitalnego remontu. Pomimo ogólnego dążenia do oszczędności i stosowania w budownictwie materiałów najtańszych – akurat te obiekty są traktowane przez władze prestiżowo i przy wyborze technologii i materiałów remontowych najważniejszym kryterium nie jest cena, ale jakość, trwałość, estetyka i możliwość jak najszybszego zakończenia prac. Firma Sopro ma na swoim koncie wiele takich realizacji. W Rosji, na Białorusi i Ukrainie wybudowano lub wyremontowano z zastosowaniem materiałów tej marki ponad 140 obiektów prywatnych i publicznych małej i średniej wielkości, o wymiarach do 15 m długości. Wykonano także remonty w kilku bardzo dużych obiektach, jak np. basen sportowy do międzynarodowych rozgrywek water polo w Kiszyniowie (Mołdawia) czy basen sanatoryjny w Jałcie (Ukraina). Najciekawszym obiektem wyremontowanym z zastosowaniem produktów Sopro jest największy wodny obiekt łotewski – basen Daugava w Rydze. Prace remontowe przeprowadzone jesienią 2002 roku obejmowały, poza wymianą rur, filtrów i okładzin ceramicznych, także generalny remont 10-metrowej wieży do skoków i czaszy basenowej, z zastosowaniem cementowych materiałów hydroizolacyjnych nowej generacji, a także rekonstrukcję trybun i pomieszczeń towarzyszących (prysznice, garderoby, ciągi komunikacyjne). Ekipa wykonująca remont czaszy i okładzin ceramicznych została przeszkolona przez firmę Sopro i jej łotewskiego dystrybutora. Podczas wykonywania warstwy hydroizolującej oraz prowadzenia prac wykończeniowych byli obecni doradcy techniczni Sopro Polska, którzy udzielali wykonawcom niezbędnych porad, wskazówek i konsultacji technicznych. Remont obiektu wykonano bardzo szybko i w określonych harmonogramem terminach. Było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów chemii budowlanej, prawidłowej logistyce dostaw oraz wysokiemu poziomowi profesjonalnych umiejętności łotewskich firm wykonawczych. Obiekt został oddany do użytku w rocznicę święta narodowego i stanowi obecnie atrakcję sportową miasta.

 

Dobry partner
W ciągu kilku ostatnich lat na Wschodzie dynamicznie rośnie zapotrzebowanie i sprzedaż zarówno płytek ceramicznych, jak i materiałów chemii budowlanej, stosowanych przy wykonywaniu okładzin ściennych i podłogowych. Materiały wykończeniowe stosowane są nie tylko przez użytkowników prywatnych, przy budowie i remontach domowych łazienek, tarasów i balkonów, ale także (w coraz większym stopniu) przez większych inwestorów budujących hotele, restauracje, sklepy, centra handlowe i biurowe. Jednocześnie z rozwojem ekonomiki i przemianami własnościowymi w krajach byłego ZSRR rośnie także liczba inwestycji przemysłowych, obejmujących sprywatyzowane browary, gorzelnie, zakłady przemysłu spożywczego czy mleczarnie. Wraz ze wzrostem wymogów sanitarnych i eksploatacyjnych, ustalanych dla takich obiektów, rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiały, gwarantujące trwałość i niezawodność. Po kilku latach chaotycznego boomu budowlanego, kiedy podstawowym kryterium przy wyborze materiału była niska cena i koniecznie zagraniczne pochodzenie, wiedza techniczna i wymagania inwestorów dotyczące np. gwarancji stymulują naturalną selekcję producentów i dostawców. Materiały tańszych marek, mniej zaawansowane technologicznie, są wypierane z rynku dużych inwestycji i stopniowo przechodzą do sektora drobnego inwestora prywatnego. Rośnie również kultura handlowa wschodnich partnerów. Coraz rzadziej spotyka się partnerów nieuczciwych lub niewiarygodnych finansowo. Wiele firm handlowych i budowlanych z krajów byłego ZSRR ma już niezbędny, własny potencjał ekonomiczny lub zaplecze kredytowe, a rozliczenia są wykonywane szybko i rzetelnie. Nierzadko wschodni partnerzy sami proponują rozliczenia metodą przedpłaty, co po pierwsze pozwala im osiągnąć niższe ceny zakupu, a po drugie – niweluje ryzyko związane ze wzrostem kursów walutowych. Firma Sopro nawiązuje na Wschodzie nowe kontakty handlowe, oferując szeroki asortyment najwyższej jakości materiałów coraz bardziej wymagającym klientom. Ciekawy przykład stanowi nowy partner z Mongolii, który po przeszkoleniu swojego personelu handlowego i budowlanego w Polsce (w zakładzie produkcyjnym Sopro w Nowinach koło Kielc) zajął wiodącą pozycję na rynku mongolskim. Mimo zalania lokalnego rynku tanimi materiałami chińskiej produkcji, firma ta ma stale pełny portfel zamówień na prace wykończeniowe, które wykonuje z zastosowaniem płytek ceramicznych z Polski, mocowanych klejami marki Sopro. W 2003 roku firma wykonała remont posadzek w browarze w Ułan Bator, a obecnie prowadzi prace glazurnicze w zakładach spirytusowych. Materiały Sopro były wielokrotnie dostarczane do Kaliningradu, Moskwy i Lwowa do obiektów budowanych przez polskie firmy na zlecenia inwestorów miejscowych. Umowy podpisywane z inwestorami z reguły są obwarowane ostrymi wymogami gwarancyjnymi, dlatego też doświadczone firmy budowlane z Polski stosują tylko materiały najwyższej jakości, które pozwalają sprostać tym wymaganiom.

 

Czysty zysk
Prawie pięcioletnie „wschodnie” doświadczenie firmy Sopro Polska dowodzi, że warto zainwestować w rozwój eksportu materiałów budowlanych. Ryzyko związania się z nierzetelnym partnerem występuje zawsze (również w Polsce), jednak zatrudniając wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel handlowy, można zminimalizować niebezpieczeństwo ewentualnych strat, a potencjalne możliwości importowe rynku krajów byłego ZSRR są tak duże, że aż trudne do oszacowania.

 


TEKST: ANDRZEJ BRYŃSKI
FOTO: FIRMA SOPRO POLSKA