Reklama

Możliwości oraz korzyści

Renowacja basenu na przykładzie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach

 

III etap

 

  • Czas realizacji inwestycji – 3,5 miesiąca
  • Koszt realizacji – poniżej 2 mln zł netto
  • Korzyści – ok. 2000 zł miesięcznie oszczędności na kosztach wody wynikających jedynie z podłączenia przelewu do obiegu uzdatniania wody basenowej oraz bardzo duży wzrost frekwencji w wyremontowanym obiekcie.

Remont basenu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym odbył się w III etapach:

etap I – wymiana instalacji filtracji;

etap II – zamontowanie zbiornika wyrównawczego bez podłączenia do instalacji z uwagi na starą konstrukcję niecki basenu z podłączonym przelewem rynny do kanalizacji;

etap III – modernizacja niecki z górnym czynnym przelewem oraz podłączenie niecki do zbiornika wyrównawczego oraz zbiornika wyrównawczego do wykonanej wcześniej instalacji; nowa instalacja podgrzewania wody użytkowej oraz wody basenowej.

Przystosowanie istniejącej niecki

Etap III renowacji obiektu odbył w okresie zaledwie 3,5 miesiąca. Przewidywał wykonanie niecki w całości ze stali nierdzewnej. Przystosowanie starej niecki betonowej do instalacji niecki stalowej wymagało obcięcia korony basenu na wysokości 90 cm od poziomu plaży. O ile cięcie poziome, a następnie pionowe na mniejsze bloczki niecki było czasochłonne (w niektórych częściach grubość ścinanej korony wynosiła prawie 100 cm!), ale technicznie proste, o tyle prawdziwym wyzwaniem okazało się usuwanie bloczków ważących nawet 1,3 tony. Operację utrudniał brak możliwości rozebrania stolarki okiennej, jedyną możliwością było zatem wyciągnięcie bloczków betonowych drzwiami ewakuacyjnymi. Tę karkołomną operację pokazano na zdjęciach poniżej.

Przystosowanie starej niecki musiało być precyzyjne, a nową nieckę należało zainstalować, trzymając się dokładnie zadanych wymiarów, gdyż basen miał uzyskać (i uzyskał) homologację Polskiego Związku Pływackiego.

Nowe porcelanowe okładziny basenowe

Prócz modernizacji niecki z górnym przelewem prace przewidywały wymianę okładzin ceramicznych posadzki z wykonaniem odwodnienia liniowego oraz licowanie ścian do wysokości 2 m. Całość została wykonana z basenowych okładzin porcelanowych SeraPool. Dotychczasowe okładziny podłogowe zostały usunięte, gdyż ich niewystarczająca klasa antypoślizgu skutkowała upadkami użytkowników. Usunięte płytki zostały poddane badaniom antypoślizgu, a ich klasa została określona jako B. Tym razem zastosowano płytkę o klasie C i R12 dla mokrej powierzchni. Warto zwrócić również uwagę, że na kątach ścian i słupów zastosowano naroża wyoblające w odznaczającym się kolorze ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Narożami wyłożono również styk ściana-posadzka, tak aby ułatwić utrzymanie czystości i podwyższyć poziom higieny. Użycie porcelanowych płytek oraz naroży zapewni dłużą trwałość i wyższy poziom higieny, dzięki twardości, niskiej porowatości i chłonności wodą bliskiej 0%, niż w przypadku wyrobów wykonanych z kamionki czy też porcelitu.

Wszechstronna piana

Kolejną ciekawostką było zabezpieczenie niecki pianą poliuretanową od strony podbasenia. Przeprowadzenie tych prac miało na celu izolację termiczną niecki przed oddawaniem ciepła z wody basenowej do pomieszczeń technologicznych oraz – co najważniejsze z długofalowego punktu widzenia – zabezpieczanie niecki przed osadzaniem się nalotu od strony podbasenia, który w przypadku braku odpowiedniej i specjalistycznej pielęgnacji niecki, może skutkować zniszczeniem konstrukcji. Wykonując nieckę w takiej technologii, często zapomina się, że stal nierdzewna wymaga specjalistycznej chemii do pielęgnacji oraz skrupulatnej dbałości o powierzchnię – w szczególności od strony podbasenia. Już po niedługim okresie niezabezpieczona niecka stalowa pokrywa się widocznym rdzawym nalotem, który powstaje na skutek oddziaływania oparów chlorowanej wody basenowej trafiającej do zbiornika wyrównawczego. Zaniedbana spawana niecka w ekstremalnych przypadkach może wymagać np. wymiany części ściany już nawet po 10 latach. Zastosowana piana poliuretanowa charakteryzuje się:

  • bardzo dobrym współczynnikiem przenikalności cieplnej, co pozwala na ułożenie cienkiej warstwy z zachowaniem odpowiednich parametrów,
  • paroszczelnością, pozwalającą zabezpieczyć nieckę przed agresywnym środowiskiem panującym w pomieszczeniach technologicznych.

Do aplikacji został zastosowany wysokowydajny agregat natryskowy, dzięki czemu prace trwały zaledwie kilka godzin i były wykonywane w trakcie użytkowania obiektu. Sposób nanoszenia warstwy termoizolacyjnej nie miał również wpływu na funkcjonowanie obiektu.

Dodatkowo właściwości piany poliuretanowej minimalizują czas wykonania oraz koszty związane z jej nanoszeniem. Materiał jest lekki oraz charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, ograniczając prace przygotowawcze powierzchni natryskanej do minimum, a samo nanoszenie materiału trwa do kilku godzin (w przypadku omawianego projektu zaledwie 3 h). Piana głęboko penetruje oraz dokładnie pokrywa powierzchnię o nieregularnych kształtach i może być zastosowana m.in. również na dachy, tarasy, stropy, posadzki, zbiorniki technologiczne, rurociągi itp.

Czysty zysk

Realizacja III etapu przyniosła natychmiastowe efekty widoczne w oszczędnościach w wysokości ok. 2000 zł miesięcznie wynikających ze zmniejszenia kosztów wody, a także w liczbie komercyjnych gości użytkujących obiekt po zakończonych zajęciach szkolnych. Po dokonanej renowacji basenu obowiązują rezerwacje biletów ze względu na zbyt dużą liczbę gości komercyjnych, co bardzo cieszy Dyrektora MOS (a zarazem trenera pływania) pana Andrzeja Kodurę.

 

TEKST I FOTO | Firma Transcom Katowice