Reklama

Program „Woda badana przez JARS”

Mateusz Kirzyński_zdjecie

Rozmowa z Mateuszem Kirzyńskim, wiceprezesem zarządu JARS, o programie „Woda badana przez JARS”

Odnotowujemy coraz większe zainteresowanie naszym największym w Polsce programem jakości wody, zainaugurowanym wiosną 2018 r. i skierowanym do wszystkich basenów i pływalni w naszym kraju – mówi wiceprezes Kirzyński

JARS-Plakat-baseny

Jakie założenia przyświecały programowi „Woda badana przez JARS”? Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na taki, w gruncie rzeczy, niekonwencjonalny, krok?

Punktem wyjścia tego programu JARS była szczegółowa analiza naszych doświadczeń wieloletniej współpracy z kilkudziesięcioma pływalniami i basenami w całej Polsce. Wyszliśmy z inicjatywą tego bardzo istotnego – w sensie technicznym, ale także wspierającym wizerunek i komunikację naszych klientów – „certyfikatu jakości”, chcąc budować wspólnie z zarządzającymi basenami świadomość wśród ich użytkowników, że woda z której korzystają, bardzo często wraz z dziećmi i rodzinami, jest bezpieczna i co najważniejsze przebadana w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Jest to zasadnicze potwierdzenie dla konsumentów, że baseny, w których wodę bada JARS, dbają o najwyższą jakość i woda ta jest podawana ciągłemu monitoringowi, który jest obowiązkowy oraz usankcjonowany prawnie. Nasz program to najlepsza gwarancja, że basen robi wszystko tak jak należy, a odwiedzające osoby mogą czuć się w nim całkowicie bezpiecznie.

W jaki sposób odebrała wprowadzenie programu branża basenowa w Polsce?

Od początku odbieraliśmy bardzo pozytywne sygnały zainteresowania i przekonania, że nasz program może stworzyć pozytywną wartość dodaną. Dzięki konsekwentnej komunikacji oferty oraz wskazaniu, jakie rezultaty możemy osiągnąć, pracując razem z pływalniami, odnotowujemy coraz większe zainteresowanie ze strony zarówno pływalni publicznych i prywatnych. Cieszy nas, że zainteresowanie udziałem zgłaszają nie tylko duże, renomowane baseny czy centra spa, ale i mniejsze, lokalne pływalnie. Nasi klienci rozumieją intencje programu i potwierdzają, że perspektywa bezpieczeństwa z perspektywy ich użytkowników jest coraz ważniejsza. Wystarczy podkreślić, że obecnie niemal każdy ma bardzo łatwą możliwość oceny wybranej pływalni w internecie, co bardzo szybko wpływa na jej wizerunek i postrzeganie ze strony innych klientów. Także nasze doświadczenie potwierdza, że poczucie pewności i bezpieczeństwo są dla ludzi niezmiernie ważne.

Wprowadzenie tego rodzaju programu jest związane także z kontekstem biznesowym. Jak widzi Pan potencjał tego działania dla Waszej firmy? Czy widzi już Pan pozytywne aspekty tego programu?

Na pewno rozpoznawalność marki. Baseny stają się obecnie bardzo popularną formą relaksu i dbania o dobrą formę. Baseny są przy tym wyjątkowo „demokratyczne” – uczęszcza na nie bardzo szeroki przekrój osób, zarówno dzieci, studenci, jak i osoby zajmujące w zawodowym życiu bardzo eksponowane stanowiska, jak wysokiej klasy specjaliści, czy prezesi firm. Dlatego chcemy, aby baseny, które przystępują do programu oraz firma JARS były synonimem wysokiej jakości. Z naszych wewnętrznych badań i długoletnich doświadczeń jasno wynika, że budowa odpowiedniej marki oraz „upgrade” jakości basenu stanowi doskonały magnes dla odwiedzających. Wspomnę tylko, że wielu konsumentów jest w stanie dołożyć kilka-, kilkanaście kilometrów, aby odwiedzić basen, mający lepsze opinie niż basen o niższych notowaniach klientów, znajdujący się bliżej ich miejsc zamieszkania.

JARS-tabliczka-baseny

Jak wyglądają szczegóły programu „Wodę bada laboratorium JARS” i kto – i na jakich warunkach – może w nim uczestniczyć?

Do naszego programu może przystąpić każdy basen w Polsce. Najważniejsze jest to, że faktycznie firma JARS współpracuje z danym obiektem i prowadzi tam badania – dzięki czemu możemy stwierdzić czy ta woda jest bezpieczna i że w całym procesie wszystko funkcjonuje prawidłowo, a same wyniki spełniają wymagania prawa. Zachęcam tu do kontaktu z naszymi regionalnymi Biurami Handlowymi. W każdym z nich nasi eksperci wytłumaczą, jak można przystąpić do programu, i bardzo chętnie przyjadą na spotkanie, aby wszystko dokładnie omówić.

Jakie ma Pan plany na rozwój tego programu i jak widzi Pan jego perspektywy dla branży basenowej w naszym kraju?

Branża basenowa jest branżą o niezwykle szybkiej dynamice rozwoju, nie tylko ilościowej, ale przede wszystkim jakościowej. Przekłada się to zarówno na budowę nowych Ośrodków Sportu i Rekreacji w miastach wojewódzkich i powiatowych, jak również na inwestycje we własne baseny i centra spa przez hotele i kompleksy konferencyjne. Powstają liczne kluby odnowy biologicznej i baseny w prywatnych nieruchomościach. Basenów w Polsce będzie powstawało co raz więcej z lepszą technologią, nowymi systemami uzdatniania wody i interesującymi, wyrafinowanymi atrakcjami.

Zakładamy, że do programu „Woda przebadana przez JARS” będzie przystępowało co raz więcej basenów nie tylko z sektora publicznego ale i prywatnego. Ponieważ prowadzimy cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia dla branży, dla uczestników naszego programu przygotowaliśmy cykl szkoleń z ogólnych zasad eksploatacji basenów i profesjonalnych badań laboratoryjnych. Czasami problemy, trapiące wybrane placówki nie wynikają wyłącznie z brudnej wody na basenie, lecz mogą być szersze i bardziej skomplikowane. Często kompleksowe spojrzenie pomaga połączyć kilka zagadnień i uzyskać rzetelną informacje o występujących nieprawidłowościach. Dodatkowo, wszyscy nasi klienci mogą bezpłatnie korzystać z usług Biura Konsultacyjnego JARS, którego eksperci bardzo fachowo i w szybkim czasie wspomogą każde przedsiębiorstwo, zgłaszające problemy z jakimkolwiek elementem swojej działalności operacyjnej.

Dziękuję za rozmowę.