Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 08.05.2015 r. „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Rozporządzenie jest kierowane do zainteresowanych przedstawicieli środowisk prowadzących działalność w branży związanej z prowadzeniem i eksploatowaniem pływalni. Każdy może odnieść się do projektowanych przepisów i przekazać swoje sugestie, spostrzeżenia, uwagi w zakresie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Konsultacje publiczne trwać będą 10 dni od dnia ukazania się projektu rozporządzenia  (do 20 maja).

Proszę o wnikliwe przestudiowanie dokumentu i nadsyłanie swoich wątpliwości  i uwag na adres sekretariat.pr@gis.gov.pl

Dodatkowo zachęcamy do kontaktu z Gdańską Fundacją Wody  sekretariat@gfw.pl na maila  ela.k@gfw.pl .

W  miarę możliwości postaramy z ramienia Gdańskiej Fundacji Wody wysłać swoje zapytania i wątpliwości  odnośnie rozporządzenia.
Elżbieta Kiejno
ul. Rycerska 9
PL 80-882 Gdańsk
ela.k@gfw.pl
http://www.gfw.pl
kom. 691 114 312
tel.58 305 54 30

Do pobrania:

dok_001

dok_002