Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt ws. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

W związku z ukazaniem się projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, poniżej podajemy stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt (PSPN) dotyczące tego projektu. W związku z tym, iż PSPN zostało ujęte jako konsultant społeczny wymienionego powyżej rozporządzenia. PSPN uważa, iż wiele zapisów w tym akcie prawnym jest niemożliwe do spełnienia przez większość pływalni, na których odbywają się zajęcia z niemowlętami i małymi dziećmi.

Jeśli rozporządzenie w proponowanym kształcie wejdzie w życie, będziemy jedynym krajem na świecie, gdzie niemożliwe będzie pływanie niemowląt i dzieci do lat 3, nie wspominając o braku możliwości rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju – mówi prezes zarządu PSPN Pani Iwona Turant


Kontakt z
Polskim Stowarzyszeniem Pływania Niemowląt

Iwona Turant – prezes, tel. 603 632 232

Adam Cygan – sekretarz, tel. 692 414 820


PSPN uwagi do projektu rozporządzenia MZ