Termy Ciechocinek

Duma mieszkańców

15 września 2001 roku był ostatnim dniem pracy basenu termalno-solankowego, otwartego w 1932 roku przez ówczesnego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Przez kilkadziesiąt lat XX wieku był symbolem i dumą mieszkańców Ciechocinka.

Obiekty basenu powstały na podstawie projektu Parku Zdrowia opracowanego przez inż. Łęczyckiego i arch. Serwaczyńskiego, według wytycznych dr. Chrapowickiego, a ostatecznie zaprojektowane przez wybitnych architektów modernizmu: Romualda Gutta i Aleksandra Szniolisa. Do dzisiaj żyją osoby, które pamiętają, jak budowano basen – rękoma mieszkańców, bez użycia sprzętu, nocami paląc ogniska, żeby utrzymać ciągłość technologiczną prac betoniarskich.
Przez kolejne lata przedstawiciele przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek (właściciela obiektu) wraz z burmistrzem Ciechocinka czynili wysiłki, żeby odtworzyć basen, będący największą tego typu budowlą w Europie. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów i postanowiono pozyskać prywatnego inwestora…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: ROBERT ZARĘBA
WIZUALIZACJE: TERMY CIECHOCINEK