Reklama

Ważny komunikat

Dyrektorzy pływalni do 14 marca macie czas do założenia kart urządzeń wykorzystujących w technologii freon w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.
Dla spóźnialskich przewidziano wysokie kary!!!

Zobacz załącznik