Reklama

Wszystko w normie

Znaczenie norm europejskich EN w projektowaniu obiektów basenowych w kraju

Stosunkowo mała ilość krajowych przepisów i norm oraz wytycznych projektowych i eksploatacyjnych dotyczących tematyki basenowej stanowiły do niedawna znaczne utrudnienie w uzyskiwaniu informacji technicznych potrzebnych głównie do projektowania obiektów pływackich.

Od pewnego jednak czasu członkostwo Polski w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym oraz członkostwo Polskiego Związku Pływackiego w FINA (Federation Internationale de Natation) umożliwia korzystanie z szeregu norm i przepisów basenowych nawet w tłumaczeniu pewnej ich ilości na język polski. Podstawą w wydanych normach europejskich są wytyczne dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowego w obiektach pływackich…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

TEKST: MGR INŻ. CZESŁAW SOKOŁOWSKI