Reklama

Wymiana folii basenowej

Remont na szóstkę

Nowe obiekty są atrakcyjne zarówno dla klientów, jak i osób, które nimi zarządzają. Jednak wielu menadżerów staje przed koniecznością przeprowadzenia poważnych prac remontowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania obiektu.

Poza zmianami w technologii uzdatniania, ogrzewania i wentylacji, istotnym problemem może być remont niecki basenowej. Za przykład posłuży pływalnia ICSiR w Józefowie. Omówimy problemy, jakie napotkano w trakcie10-letniej eksploatacji niecki wykonanej z folii, jak przebiegał proces wyboru oferty firmy remontowej, a także jak wyglądał proces rekonstrukcji basenu.

 

Przygotowania
Z uwagi na formę organizacyjno-prawną (jest to zakład budżetowy) przygotowania do remontu trwały około 1,5 roku. Konieczne było stworzenie kosztorysu, który stanowił uzasadnienie do wniosku o dotację na 2011 rok skierowanego do władz miasta. We wniosku zostały określone również koszty przestoju i czas trwania. W przypadku ICSiR było to 250 tys. zł. 150 tys. zł to koszty remontu i 100 tys. zł to koszty przestoju. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie można było otrzymać dotacji przedmiotowej na remont pływalni. Koszty remontu zostały doliczone do ogólnej dotacji, która jest dopłatą do biletów wstępu na pływalnię. Nieprzypadkowo na termin realizacji został wybrany grudzień, ponieważ od kilku lat właśnie w grudniu pływalnia uzyskiwała najsłabsze przychody…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST I FOTO: PIOTR GĄSZCZ