ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI WODY ORAZ WARUNKÓW SANITARNO – HIGIENICZNYCH NA PŁYWALNIACH WG WYTYCZNYCH GIS Z DNIA 08.10.2014 R. – WARSZAWA, 19 LUTEGO 2015 r.

 

Pod koniec ubiegłego roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swojej stronie „Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach”, o czym poinformowaliśmy wszystkie osoby, które uczestniczyły w naszych przedsięwzięciach z zakresu budowy, eksploatacji i modernizacji basenów kąpielowych. W odpowiedzi otrzymaliśmy szereg pytań szczegółowych dotyczących zapisów w „Wytycznych”.

Postanowiliśmy zorganizować spotkanie, którego celem byłaby dyskusja i interpretacja zapisów zawartych w „Wytycznych”. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego, którzy wyrazili chęć przedstawienia „Wytycznych” oraz odpowiedzi na pytania, o których wspominaliśmy powyżej.

Wystąpienia przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego postanowiliśmy poprzedzić wykładami specjalistów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a seminarium chcielibyśmy zakończyć analizą i podsumowaniem omówionych / zgłoszonych problemów.

Mamy nadzieję, że spotkanie wyjaśni wiele kwestii obu stronom, dlatego gorąco zapraszamy do zapoznania się z programem, przesłanymi przez nas pytaniami oraz do uczestnictwa!

PROGRAM SPOTKANIA

09:30 – Przywitanie Uczestników i wstęp do tematyki spotkania. Zbigniew Sobociński – Gdańska Fundacja Wody

09:40 – 10:20 – Jakość mikrobiologiczna wody w obiektach sportowo-rekreacyjnych – przegląd wymagań. Bożena Krogulska – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w obiektach rekreacji wodnej

10:20 – 11:00 – Zalecenia dot. parametrów fizykochemicznych wody oraz wymagania sanitarno-higieniczne. Dorota Maziarka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

11:00 – 11:15 – Przerwa

11:15 – 12:00 – Bakterie z rodzaju Legionella – zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Renata Matuszewska – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

12:00 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 14:00 – Przedstawienie „Wytycznych w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach” oraz odpowiedzi na pytania przesłane przez Gdańską Fundację Wody. Anna Kamińska – Główny Inspektorat Sanitarny

14:00 – 14:15 – Przerwa

14:15 – 15:15 – Analiza i podsumowanie problemów formułowanych przez eksploatatorów pływalni. Moderator: Małgorzata Prędota – ekspert GFW

 

MIEJSCE SPOTKANIA

Sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, przy ul. Żelaznej 79, 00-875 Warszawa.

KOSZT UCZESTNITWA

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 260zł + 23%VAT / osobę – płatne w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

OSOBA DO KONTAKTU

Elżbieta Kiejno, tel.: 58 320 28 65, 691 114 312, email: ela.k@gfw.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie

Oświadczenie VAT

Pytania do wytycznych GIS