Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

Klient (nie) nasz Pan? Rozważania praktyka

Klient ma zawsze rację! Klient nasz pan! – to slogany, czyli znane, utarte i oklepane zwroty [1], które poprzez nadmierne używanie w wypowiedziach publicznych straciły na swoim znaczeniu, stając się czystym formalizmem; czynią na polskim rynku usług, również basenowym, spore spustoszenie, a przynajmniej zamęt.

Wybrane prawne i organizacyjne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni – outsourcing usług z zakresu ratownictwa wodnego

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.; dalej jako: ustawa) za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie, na którym jest prowadzona działalność w zakresie sportu lub rekreacji, czyni odpowiedzialnymi zarządzających obszarami wodnymi: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą działalność w tym zakresie (art. 4 ust. 2 pkt 2).

Utrzymanie czystości na pływalniach publicznych

Bezpieczne korzystanie z obiektów pływalni to nie tylko odpowiednia, zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [1] jakość wody w nieckach basenowych oraz systemach jej cyrkulacji i uzdatniania, lecz także nienaganne, stabilne warunki higieniczno-sanitarne wszystkich pomieszczeń, powierzchni i sprzętów w otoczeniu niecek basenowych oraz zapleczy szatniowo-natryskowych, z którymi osoby korzystające z tych obiektów mają kontakt.

Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno- -higienicznych dla saun

Kąpiele saunowe stanowią specyficzną formę rekreacji, których istotą jest krótkotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę otoczenia, z następowym szybkim ochłodzeniem ciała pod natryskiem i/lub w basenie kąpielowym, które znajdują się w pomieszczeniu w sąsiedztwie kabiny o wysokiej temperaturze powietrza lub są usytuowane na zewnątrz budynku.

Odpowiedzialność i obowiązki zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ratownika wodnego – Część 2

W pierwszej części artykułu omówione zostały ogólne obowiązki zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ratownika wodnego. W kolejnych częściach przejdziemy do wybranych zagadnień szczegółowych. W części drugiej omówimy zagadnienia związane z badaniami lekarskimi dotyczącymi ratownika wodnego.

Zaawansowane systemy analizy obrazu w poprawie bezpieczeństwa na basenach i pływalniach

Każdego roku w Polsce w wodzie traci życie ponad 500 osób. Ogromna większość tych wypadków to utonięcia i utopienia w rzekach i innych akwenach otwartych. Pomimo stale rosnącego bezpieczeństwa w parkach wodnych, na basenach i pływalniach, tam też zdarzają się wypadki śmiertelne. Jedną z głównych przyczyn zgonów w wyniku utopienia lub utonięcia jest zbyt późna reakcja ratowników.

Ratownictwo w obiektach publicznych, czyli najważniejsze jest życie i zdrowie klienta

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu na pływalniach, ale głównie w kontekście jakości wody. Wdrożone w życie w 2016 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), ciągle budzi wiele kontrowersji i dyskusji, jednak wpłynęło na poprawienie parametrów wody.

Monitoring wizyjny a prawo do prywatności

Systemy monitoringu są w obecnych czasach coraz bardziej powszechne. Można je spotkać w sklepach, na ulicach, w budynkach użyteczności publicznej, ale także na zamkniętych osiedlach. Głównym czynnikiem, który wpływa na instalowanie monitoringu, jest chęć zapewnienia bezpieczeństwa lub podniesienia jego poziomu.

Zatrudnienie ratownika na pływalni

W ostatnim czasie wśród zarządzających pływalniami ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca zagadnienia konieczności uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego przez podmioty zarządzające tymi obiektami (w przypadku bezpośredniego zatrudniania przez nich ratowników wodnych) lub zamiennie obowiązku zlecenia wykonywania tej usługi w postaci outsourcingu wyłącznie podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego.

Rytuał saunowy w Twoim SPA

W dzisiejszych czasach, niezależnie od lokalizacji, aquaparki, hotele SPA&Wellness oraz studia odnowy biologicznej poszerzają swoją ofertę o obszar, w którym znajduje się kilka rodzajów saun suchych i łaźni parowych. Stają się one elementem ich struktury i są szczegółowo opisywane w ofertach.