Kategoria: ZARZĄDZANIE

Nauka pływania

Organizacja zajęć nauki pływania Początek roku szkolnego to start nowego sezonu zajęć nauki pływania w większości obiektów zarządzanych przez OSiR-y w Polsce. Dysponujemy pływalniami, zatrudniamy ratowników WOPR posiadających często uprawnienia trenerów lub instruktorów pływania, mamy…

Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin

Systemy prawne dotyczące chemikaliów Do 2017 r. będą funkcjonowały na terenie Unii Europejskiej (w tym w Polsce) dwa systemy prawne dotyczące klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń…

Cała prawda o ESOK

Cała prawda o ESOK   W każdym obiekcie rekreacyjnym drzemie potencjał, by być lepszym, bardziej wydajnym i dochodowym. Aquapark, hala sportowa czy centrum rekreacyjne, tak jak każde funkcjonujące przedsiębiorstwo, musi dbać o swoją kondycję finansową…

Audyt bezpieczeństwa

Wsparcie procesu inwestycyjnego Wielu inwestorów budujących pływalnię zajmuje się problemem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strefy mokrej pływalni dopiero na etapie przygotowań do eksploatacji wybudowanego już w znacznej części obiektu. Często mylnie utożsamiają to zapewnienie bezpieczeństwa głównie…

Nowa platforma internetowa

Platforma internetowa PCS Dzisiejszy świat jest oparty na nowych technologiach. Przy budowie domów i basenów czy renowacji starych obiektów w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje się nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Codziennie spotykamy się z zapotrzebowaniem na…

Klasyfikacja substancji chemicznych

Nowe prawo Unii Europejskiej Od grudnia 2008 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo dotyczące klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. 16 grudnia 2008 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej…

Podgrzew wody basenowej

Nowe technologie podgrzewu wody basenowej W dobie stale rosnących cen nośników energii ważne staje się poszukiwanie rozwiązań prowadzących do oszczędności w zużyciuenergii. W przypadku obiektów basenowych jedną z większych pozycji w ogólnych kosztach utrzymania jest…

Jak wyeliminować opłaty za energię bierną

Skuteczne oszczędzanie Rozwój rynku pływalni krytych w ostatnich latach sprawił, że ich właściciele w celu pozyskania klienta są zmuszeni podejmować różne działania marketingowe i organizacyjne. Na konkurencyjnym rynku podstawową cechą mającą wpływ na poziom konkurencyjności…

Audyt bezpieczeństwa na pływalni

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zmiana szeregu aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na pływalni. Od 1 stycznia 2012 roku ustawodawca zdecydował się na dość daleko idącą deregulację i znaczną część kwestii…

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Szanse i nadzieje Jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie uchwalona w bieżącym roku. Jakie przyniesie zmiany na rynku odnawialnych energii? Jakie korzyści mogą z niej wynikać? Obiecywana od dłuższego czasu przez…

Ratownictwo w okresie przejściowym

Rozważania na tle nowej Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Obecnie pojawia się szereg problemów i kontrowersji na etapie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne usługi ratownictwa wodnego, dotyczących stosowania ustawy w okresie przejściowym…

Inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie W ostatnim czasie radykalnie zmniejszyły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji sportowych związanych z budową nowych obiektów basenowych. Konkursy unijne m.in. w ramach RPO już za nami, a kolejna perspektywa unijna 2014–2020…

Karta charakterystyki

I jej tajniki Karta charakterystyki (Material Safety Data Sheet) jest podstawowym narzędziem służącym komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem substancji chemicznej/mieszaniny w zakresie informowania o zagrożeniach dla zdrowia ludzi i środowiska oraz…

Bezpieczeństwo i marketing

Zawsze razem Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan pełnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. W węższym znaczeniu – brak choroby lub ułomności. Nauka zajmująca się zdrowiem to higiena, a utrzymaniem i…

Zarządzanie pływalniami

Zero ryzyka, po prostu pływaj! Zarządzanie obiektami publicznymi, takimi jak baseny, stanowi prawdziwe wyzwanie dla gmin. Mimo że gminy przeważnie dysponują zaledwie jednym basenem, to skomplikowana struktura i złożona organizacja takich obiektów powodują, że gminy…