Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

Inwestycje w obiekty zamówień publicznych

Przy budowie (remoncie) większości obiektów sportowych należy stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych. Skomplikowane procedury, jawność, równy dostęp, przejrzystość to tylko niektóre zasady, które są niezbędne, aby każdy wykonawca miał taki sam dostęp do oferty inwestora reprezentującego sektor budownictwa publicznego – inwestora pewnego, gwarantującego terminowe rozliczenie i zapłatę wynagrodzenia, czyli najbardziej poszukiwanego na rynku.

Zmień ESOK w 2015

Oprogramowanie ESOK, czyli Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, jest jednym z najważniejszych elementów sprawnie działającego obiektu. Jego podstawowa funkcja, jaką jest rozliczanie klientów przebywających w obiekcie, już dawno przestała być wystarczająca do sprawnego zarządzania.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych obiektów basenowych – Część 2

W pierwszej części artykułu o zarządzaniu energią w obiektach basenowych (zamieszczonym w wydaniu PiB nr 20) została opisana rola BMS jako ważnego narzędzia do optymalizacji kosztów energetycznych. Narzędzie to, pomimo swoich zalet, nie zoptymalizuje samo (czyli za nas) np. nastaw systemów automatyki budynkowej lub nie ostrzeże nas z odpowiednim wyprzedzeniem o niekorzystnych zjawiskach (np. możliwości przekroczenia maksymalnej mocy zamówionej).

Mniej mówić, więcej słuchać

Kilka refleksji na temat obsługi klienta na pływalniach. Czytając opracowania na temat zarządzania, prawie zawsze przekładam zawartą w nich teorię na otaczające mnie realia, czyli zbiór procesów, zależności, procedur oraz systemów funkcjonujących w obiekcie usługowym…

Liczy się bezpieczeństwo

Podwodne kamery, dodatkowe oznakowanie i kadra przeszkolona przez najlepszych specjalistów w Polsce – to tylko niektóre nowości czekające na gości chcących korzystać z wodnych atrakcji Solparku

Zarządzanie operacyjne w obiekcie o charakterze aquaparkowym

Bezpośrednią przyczyną wybrania takiego tematu było pojawianie się w ostatnim czasie w mediach licznych relacji opisujących obiekty usługowe, w których uruchomiony został Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), nakazujący natychmiastową ewakuację osób z budynku.

Liczba ratowników wodnych na pływalni

Minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego a dobra praktyka ratownicza i pokrewne przepisy prawne w tym zakresie

Naming rights obiektów dużych i mniejszych

Sprzedaż praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce stała się już standardowym rozwiązaniem rozważanym przez inwestorów publicznych przed oddaniem do użytku nowego obiektu. Dotyczy to już nie tylko dużych aren, lecz także mniejszych obiektów, w tym jednego aquaparku.

Park wodny w Tychach – energia do działania

Prace nad Parkiem Wodnym w Tychach rozpoczęły się w 2011 r. od ogłoszenia przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Parku Wodnego w Tychach”. Zwycięzca konkursu, Schick Architekci Sp. z o.o.

Zatrudnianie ratowników wodnych na pływalni

W styczniu 2015 r. minęły trzy lata od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Ich niejednoznaczność sprawia, że zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi borykają się niejednokrotnie z problemami zastosowania zapisów ustawy w swojej codziennej pracy.

Szafki to też ESOK, czyli nieco szerzej o prawdziwym systemie online i maksymalnej szczelności

Z problemem szarej strefy na basenach, w aquaparkach, obiektach spa i innych obiektach sportowych boryka się znaczna część zarządzających. W tym miejscu z pomocą powinien przyjść nowoczesny system ESOK, który nie tylko zapewni szybką i profesjonalną obsługę, szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie, lecz także – a może przede wszystkim – zagwarantuje maksymalną szczelność.

Organizacja zajęć nauki pływania na wołomińskiej pływalni

Uruchomienie w czerwcu 2011 r. pływalni OSiR „Huragan” miało na celu udostępnienie oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Działalność miała służyć realizacji zadań własnych gminy Wołomin w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze sportu i rekreacji.