Kategoria: ZARZĄDZANIE

Studium wykonalności projektu

Klucz do unijnej dotacji Cykl życia projektu inwestycyjnego, począwszy od wstępnego pomysłu, a skończywszy na rozpoczęciu jego normalnej eksploatacji można podzielić na trzy fazy: przedinwestycyjną, inwestycyjną i operacyjną (eksploatację). Studium wykonalności jest dokumentem powstającym w…

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przyjacielskie stosunki Funkcjonowanie współczesnych społeczeństw wymaga zapewnienia infrastruktury, która nie mogłaby powstać bez zaangażowania sektora publicznego. Dotyczy to dóbr społecznie pożądanych, które podmioty prywatne nie są w stanie zaspokoić. W szczególności: budowy dróg, budowy szkół czy…

Koszty eksploatacji krytych pływalni

Koło fortuny Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie czynników mających wpływ na koszty pozyskiwania i wykorzystywania energii, które stanowią 35–50% wszystkich kosztów eksploatacji krytej pływalni. Etap projektowania i wykonawstwa Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji na…

PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Pływalnie za Prywatne Pieniądze Polska jest wciąż krajem o stosunkowo niskiej kulturze spędzania czasu wolnego. Aktywność ruchowa wypełnia czas przeciętnego Polaka w niewielkim stopniu. Krótko mówiąc – zamiast pójść na basen, wolimy iść na piwo….

Szara strefa w obiektach publicznych

Nie dajmy się zrobić na szaro Szara strefa obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł….

Reguły bezpieczeństwa

20 pytań o audyt bezpieczeństwa Pływalnia, basen czy aquapark to obiekty, które dostarczają ludziom wielu atrakcji i zapewne ich popularność nigdy nie osłabnie. Zarządzanie takim obiektem wiąże się jednak z dość dużym ryzykiem, wynikającym ze…

Eksploatacja

Prawdziwy sprawdzian wartości inwestycji Etap eksploatacji jest najdłuższym okresem w życiu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarządzanie obiektem będzie trwało tak długo, jak długo będzie on istniał. To może być 50, 100, a nawet więcej lat. Etap planowania…

Dobry ratownik

to zdrowy ratownikStan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od sposobu wykonywania pracy oraz od warunków, w jakich się ona odbywa. Długotrwały wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych dla organizmu pracownika może spowodować u niego zmiany…

Boom na baseny

Fala środków ruszyła Ruszyła fala środków z RPO na baseny i pływalnie. Poszczególne Działania w Regionalnych Programach Operacyjnych, funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, umożliwiają ubieganie się o środki na projekty budowy…

Ośrodek sportu i rekreacji

Strategia organizacyjno-finansowa Przystępując do opracowania strategii organizacyjno-finansowej dla naszych obiektów, pamiętać musimy, że sposób wykorzystania możliwości funkcjonalno-użytkowych uzależniony będzie od formy organizacyjno-prawnej OSiR-u i przyjętej przez właściciela (organy stanowiące i wykonawcze) koncepcji rozwoju kultury fizycznej…

Finansowanie pływalni i basenów

Finansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją pływalni i basenów ze środków UE Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyło zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym szerokie możliwości finansowania projektów przy wykorzystaniu…