14 Ogólnopolska Konferencja Baseny Polskie

17-18 października 2013, Katowice

Tematem przewodnim 14 edycji konferencji Baseny Polskie będą modernizacje i remonty obiektów pływackich. Po okresie intensywnych przedsięwzięć inwestycyjnych zachodzi konieczność udoskonalania, modernizacji i remontów już istniejących obiektów a także wzbogacenie oferty atrakcji basenowych w celu przyciągnięcia nowych klientów.

Polska jest jednym z krajów, w których najintensywniej rozwija się budownictwo sportowe. Kilka lat temu narodziła się idea organizacji ogólnopolskich konferencji, mających na celu promowanie innowacji technologicznych, wymianę doświadczeń, zapoznanie z zawiłościami procesu inwestycyjnego budowy krytych pływalni.
Konferencja jest organizowana cyklicznie w różnych ośrodkach w kraju i jest forum właściwym dla przedyskutowania aktualnych problemów w branży basenowej. Stanowi znakomitą okazję do wymiany myśli technicznej, doświadczeń zawodowych. Uczestnictwo w konferencji stwarza możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz stanem prawnym i normalizacyjnym.
Wydarzenie jest okazją do zdobycia cennych informacji, niezwykłych doświadczeń i ciekawych kontaktów. Przygotowane  prezentacje i wykłady zaproszonych przedstawicieli firm związanych z branżą basenową przybliżą zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Bezcenne mogą okazać się również dyskusje oraz dzielenie się własną wiedzą.Miejsce konferencji: Katowice, Hotel Olympia Spodek

Kontakt: PRB Consulting Jarosław Bąchorek – tel. 601695077, 412421803

Program konferencji na stronie www.konferencja.basenypolskie.pl

 


TEKST: PRB Consulting Jarosław Bąchorek