Reklama

Kategoria: WODA

cotrzeba-0301

Co trzeba wiedzieć o wodzie? Właściwości ujmowanych wód naturalnych istotne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji pływalni publicznych

Bezpieczna dla zdrowia użytkowników eksploatacja pływalni powinna uwzględniać potrzebę badania i oceny takich parametrów jakości wody jak: twardość węglanowa, zasadowość i substancje rozpuszczone (TDS), dla których w krajowych regulacjach prawnych dotyczących jakości wody na pływalniach [1] nie zostały określone wymagania.

spid-0300

Jak poprawić jakość wody basenowej – Zastosowanie urządzenia SPiD

Z godnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) w obiekcie prowadzone są badania jakości wody przy pomocy urządzeń pomiarowo-regulacyjnych.

wap-0301

Bakterie lubią jacuzzi

Źle utrzymane jacuzzi może być znakomitym środowiskiem dla niebezpiecznych bakterii. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie utrzymanie czystości, dbanie o higienę i postawienie na profilaktykę

glony-0291

Zapobieganie rozwojowi glonów na pływalniach

Pojawienie się śliskiego nalotu na wewnętrznych powierzchniach niecek basenowych pływalni czy też punktowych wykwitów koloru zielonego, zmętnienie wody oraz jej zabarwienie na zielono to sygnał, że w basenie rozwijają się glony. Wzrasta też wówczas gwałtownie zużycie chloru, co przekłada się na zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z pływalni. Obecność glonów w wodzie pływalni, zarówno krytych, jak i odkrytych, stanowi bardzo poważny problem eksploatacyjny.

wapot-0291

Rozwiązanie problemów w basenach prywatnych

We współczesnym świecie dbanie o zdrowie stało się panującą modą. Coraz więcej osób regularnie biega, ćwiczy, jeździ na rowerze czy też chodzi na basen. Podobnie jak w większości dyscyplin, tak i w przypadku pływania osoby regularnie ćwiczące dostarczają organizmowi porcję endorfin, czyli hormonu szczęścia.

kompletne-0291

Kompletne uzdatnianie wody w przystępnej cenie

Firma Descon jest producentem artykułów do profesjonalnego uzdatniania wody basenowej, takich jak urządzenia pomiarowe i kontrolne, pompy dozujące, systemy ozonowania, systemy UV i specjalistyczne środki chemiczne. Urządzenia Descon są opracowywane i produkowane głównie w Niemczech i UE zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

redukcja-0291

Redukcja kosztów funkcjonowania basenu. OC-1 – nowe medium filtracyjne

Energia jest jednym z największych kosztów i zwykle drugim po kosztach pracy elementem silnie wpływającym na wynik finansowy obiektów basenowych. Wielu decydentów zastanawia się nad sposobem obniżenia głównych kosztów, stosując rozwiązania energooszczędne lub wprowadzając alternatywne źródła energii służące np. do podgrzewu wody basenowej. Stosowanie rozwiązań ograniczających straty ciepła czy nowoczesnych energooszczędnych urządzeń to prawidłowy kierunek dla osiągnięcia redukcji kosztów, jednak wciąż niewystarczający.

wadola-0281

Trichloramina w wodzie basenowej

Do dezynfekcji wody basenowej używane są dezynfektanty chlorowe, które w reakcji ze składnikami wody powodują powstawanie wielu nowych związków, będących ubocznymi produktami dezynfekcji [5], [20], [23], [29].

predota-0281

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wybrane tematy ważne dla zarządzających pływalniami publicznymi

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) [2], które implementowało do polskiego systemu prawnego dyrektywę Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. zmieniającą załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 7.10.2015, s. 6).

wapo-0281111

Regeneracja złoża filtracyjnego zamiast wymiany

Redukcję zabrudzenia filtrów ciśnieniowych i materiału filtracyjnego oraz zminimalizowanie ryzyka nadmiernej liczby bakterii można osiągnąć w wyniku stosowania technologii Wapotec do mycia filtrów DesoPur® z wykorzystaniem Tetrachlorodecaoxidu – TCDO.