Reklama

Kategoria: WODA

wadola-0281

Trichloramina w wodzie basenowej

Do dezynfekcji wody basenowej używane są dezynfektanty chlorowe, które w reakcji ze składnikami wody powodują powstawanie wielu nowych związków, będących ubocznymi produktami dezynfekcji [5], [20], [23], [29].

predota-0281

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wybrane tematy ważne dla zarządzających pływalniami publicznymi

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) [2], które implementowało do polskiego systemu prawnego dyrektywę Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. zmieniającą załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 7.10.2015, s. 6).

wapo-0281111

Regeneracja złoża filtracyjnego zamiast wymiany

Redukcję zabrudzenia filtrów ciśnieniowych i materiału filtracyjnego oraz zminimalizowanie ryzyka nadmiernej liczby bakterii można osiągnąć w wyniku stosowania technologii Wapotec do mycia filtrów DesoPur® z wykorzystaniem Tetrachlorodecaoxidu – TCDO.

ratynski-0281

Usuwanie substancji organicznych z wody basenowej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016), istotnym problemem w funkcjonowaniu pływalni stało się utrzymanie na normatywnym poziomie stężenia chloru związanego.

pompyhebo-02822

Nieograniczone możliwości dzięki nowej generacji pomp herborner.max

Od lat Herborner Pumpentechnik wyznacza standardy w opracowywaniu rynkowych i energooszczędnych pomp z przeznaczeniem dla technologii basenowej. Przełomową innowacją był powlekany typoszereg pomp „herborner”, który został obecnie poszerzony o nowy typoszereg herborner.max.

fun-02800

Inwerterowe pompy ciepła Fairland

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenach jest zastosowanie powietrznych pomp ciepła. Dzięki nim koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są bardzo niskie.

de-02811

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie zgrywają się w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.

transczoo-00127

Baseny dla najbardziej wymagających, czyli baseny dla zwierząt – Część 2

Inwestycje, które cieszą oko osób odwiedzających oraz są komfortowe dla użytkowników, to marzenie każdego inwestora. Do takich z pewnością należy budowa wybiegu dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną zrealizowana w roku 2016 na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

trans_00127

Dostosowanie parametrów wody do wymogów rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na przykładzie modernizacji technologii wody basenowej w Parku Wodnym „Octopus” w Suchym Lesie

Uchwalenie Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), sprawiło, że firma Transcom zaczęła poszukiwać rozwiązań, aby woda w basenach była z jednej strony bezpieczna i spełniała normy zapisane w rozporządzeniu, a z drugiej strony, aby zarządzający obiektem nie musieli liczyć się z drastycznym podniesieniem kosztów związanych ze stosowaniem alternatywnych technologii.

flui_00127

Freepool – uzdatnianie wody bez dodatku produktów chemicznych

System Freepool powstał we współpracy działu R&D koncernu Fluidra i Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB) oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie. Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy uzyskano oraz przetestowano system uzdatniania wody nie tylko skuteczny w utrzymaniu prawidłowych parametrów wody basenowej, lecz także bardzo korzystny dla użytkowników i środowiska.

wapo_00127

Małe baseny potrzebują pomocy!

Na podstawie doświadczenia i obserwacji prowadzonej przez firmę WAPOTEC można wysnuć wniosek, że istniejące i pracujące systemy uzdatniania wody basenowej, szczególnie przy małych, samodzielnych basenach, jak np. przy hotelach, klubach fitness, ośrodkach szkoleniowo-kuracyjnych itp., nieprzypadkowo mogą mieć problemy z utrzymaniem obowiązujących parametrów wody zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizyko-chemicznym.

descon_00127

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie się zgrywają w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.