Regeneracja złoża

Zaleca się, żeby złoże w filtrach basenowych (piasek, żwir, hydroantracyt) było wymieniane raz na 5 lat. Firma WAPOTEC oferuje specjalistyczną usługę i proponuje, żeby zamiast powiązanej z wielodniowym przestojem i często kłopotliwej technicznie wymiany złoża, przeprowadzić regenerację oksydacyjną złoża bez potrzeby zatrzymywania pracy basenu. Opatentowana technologia DesoPur® ma dopuszczenie PZH.W zakres regeneracji wchodzi:

  • oksydacyjne umycie materiału filtracyjnego w celu usunięcia resztek koagulantu scalającego ziarna złoża,
  • usunięcie biofilmu ze złoża i ścianek filtra oraz inaktywacja mikroorganizmów.

Koszt regeneracji złoża metodą DesoPur® jest z reguły tańszy niż suma kosztów zakupu tej samej jakości nowego złoża, kosztów transportu, robocizny i legalnej utylizacji złoża starego. Basen pozbywa się problemu wszechobecnego bałaganu i brudu, a także dokładania czasu i środków na sprzątanie całego otoczenia.

WAPOTEC Polska

tel. kom.: 664 371 814, www.wapotec.pl