Filtr poliestrowy

Filtr PRAGA OC-1 jest to klasyczny filtr poliestrowy. Zbrojony i zwojony włóknem szklanym, w wersji przeznaczonej do stosowania ze złożem OC-1. Złoże OC-1 jest bardzo lekkie, dlatego wymaga stosowania specjalnego orurowania wewnętrznego, tak żeby rozpływ wody wewnątrz filtra był bardzo równomierny. Filtr jest dostępny w zakresach średnic od 1050 do 2000 mm. Przeznaczony do instalacji o ciśnieniu pracy nieprzekraczającym 2,5 bara oraz maksymalnej temperaturze wody 50oC. Waga filtra d 2000 wraz z wodą i złożem to tylko 3700 kg, czyli połowa wagi filtra z klasycznym złożem piaskowym. Filtr jest wyposażony w odpowietrznik ręczny, spust wody, włazy do usuwania złoża i wziernik.

tel.: 71 360 49 30, www.astralpool.pl