Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

proceduyry-03201

Procedury pracownicze – zbytek czy konieczność?

Procedura, wg Encyklopedii Zarządzania, to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu w jakiejś dziedzinie, obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki. Na ogół nie lubimy procedur, bo kojarzą się z typową biurokracją i systemem korporacyjnym. Niechęć do podporządkowania się z góry ustalonym i narzuconym, powtarzalnym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej zawodowej samodzielności i kreatywności.

nowe-03201

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Alternatywne metody finansowania inwestycji komunalnych

Budowa infrastruktury komunalnej, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymaga określonych nakładów finansowych. Wobec bardzo ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych (przede wszystkim środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz braku środków unijnych na sport w obecnej perspektywie finansowej, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na zaciąganie na ten cel zobowiązań dłużnych, takich jak kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

tempish_0240

Twoja wypożyczalnia łyżew

Sezon zimowy to czas, kiedy w wielu ośrodkach sportu zamiera letnie szaleństwo imprez. Otwarte obiekty pustoszeją, mieszkańcy miast przestają korzystać z atrakcji i możliwości, jakie daje im okres dobrej pogody.

fi-0311

Elektroniczny System Obsługi Klienta na nowo!

Od początku naszej 20-letniej działalności tworzymy Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), z którego korzystają setki obiektów sportowych i rekreacyjnych. Nasze oprogramowanie obsługuje rocznie około 10 mln unikalnych klientów, którzy generują ponad 1,2 mld transakcji rocznie! Od 10 lat integrujemy nasze oprogramowanie ze stronami internetowymi i około 200 milionów wszystkich transakcji jest generowanych tą drogą.

zmprze_031

Co nowego przyniósł 2018 rok w przepisach prawnych z zakresu ratownictwa wodnego

Rok 2018 można uznać za ciekawy. Przede wszystkim doszło do nowelizacji dwóch ważnych aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo nad wodą: ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1115) oraz ustawą z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2130).

znaki-0301

Prawidłowe oznakowanie piktogramowe pływalni jako ważny czynnik bezpieczeństwa i odpowiedzialności odszkodowawczej

Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Przede wszystkim powinno ono w czytelny i jednoznaczny sposób przekazywać informacje i ostrzeżenia o czynnikach, zachowaniach i sytuacjach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia jego użytkowników oraz informować ich o bezpiecznym sposobie korzystania z pływalni.

pulapk-0301

Pułapki opisu przedmiotu zamówienia

Zarządzanie pływalnią wiąże się z nieustannymi zakupami. Przedmiotem zakupu są najczęściej usługi – sprzątanie, ochrona, obsługa ratownicza, dostawy – środki chemiczne, materiały eksploatacyjne, wreszcie roboty budowlane.

jakf-0301

Optymalizacja procesu zarządzania obiektem sportowym. Jak funkcjonuje Stołeczne Centrum Sportu

Święta Bożego Narodzenia większości czytelnikom kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu, wigilijną kolacją, rozświetloną choinką oraz prezentami przynoszonymi przez Świętego Mikołaja. Od kilku lat dla mnie święta Bożego Narodzenia to również zadanie pn.: „terminowe przygotowanie lodowisk przed Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta dla mieszkańców Warszawy”.

sfae-0301

Bądź bezpieczny na basenie

Za nami ważne wydarzenie zorganizowane dla branży basenowej w Polsce. 1 października 2018 roku, podczas VII Ogólnopolskiego Forum FIRIS dla zarządców i administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych, odbyła się polska premiera SafePool połączona z prezentacją działania jednego z modułów systemu – detekcji utonięć.

nagosc-0291

Nagość na pływalni

Kultura Zachodu według prof. Lwa Starowicza to „historia zmagania się nurtu nagości z nurtem krępowana i ukrywania ciała”. Można zauważyć, że cała kultura jest zbiorem nakazów i ograniczeń narzucanych człowiekowi. Cywilizacja zachodnia, opierająca się na poczuciu wstydu, zaczęła wymagać od jednostki właściwego stroju.

klopotliwe-0291

Kłopotliwe incydenty basenowe okiem praktyka – jak jest? Część 1

Incydent to według Słownika języka polskiego „nieprzyjemne wydarzenie”, jeśli do tego dodać jeszcze „kłopotliwy” – to w zasadzie można się już domyślić, co będzie tematem przewodnim niniejszego artykułu. Incydentów kłopotliwych w obiekcie basenowym może być całkiem sporo: od pretensji klientów związanych z niespełnionymi oczekiwaniami, przez nieobyczajne, wulgarne zachowanie, aż po zachowania skrajnie paskudne i bulwersujące, takie, o których większość zarządzających basenami nawet boi się wspomnieć.