Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

Wodne tory przeszkód

Wodne tory przeszkód cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród zarządców obiektów. Dobrym przykładem jest pływalnia w Gryficach, która w obliczu spadku frekwencji, zdecydowała się na wynajem wodnego toru przeszkód.

W zespole siła!

Jak powszechnie wiadomo, każda pływalnia w Polsce musi być zabezpieczona i chroniona nadzorem ratowniczym. Jednak pojedyncza jednostka sama nic nie zdziała. Żeby obiekt był w pełni bezpieczny, musi być obstawiony przez kilku ratowników, którzy tworzą zespół. Wodna Służba Ratownicza (WSR), podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, który reprezentuję, ma już 5-letnie doświadczenie w tym obszarze. Działa w wielu obiektach w całej Polsce i zatrudnia setki czynnych pracowników.

Komunikacja kluczem dobrej organizacji

Dobrej komunikacji nie sposób przecenić. Wiedzą o tym już dzieci bawiące się w głuchy telefon. Dziecko rozpoczynające grę wymyśla jakieś stwierdzenie, a następnie mówi je na ucho kolejnemu dziecku, następne kolejnemu i tak dalej, aż do ostatniego bawiącego się. Przekazywane stwierdzenie z czasem zostaje przekształcone w całkiem inne, by dotrzeć do ostatniego dziecka w zupełnie innej formie, innym znaczeniu. I, o ile w zabawie jest całkiem śmiesznie, to już w pracy nie.

Prawo zamówień publicznych – nowa ustawa

11 września 2019 r. sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa pzp). Ten zupełnie nowy akt prawny – 1 stycznia 2021 r. – ma zastąpić ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Chociaż czasu do wejścia w życie nowych przepisów jest dużo, warto przyjrzeć się nowym regulacjom już teraz, tym bardziej, że wiele zmian ma istotny charakter i wpłynie na dotychczasową praktykę zakupową zamawiających i uczestniczących w niej wykonawców.

Procedury pracownicze – zbytek czy konieczność?

Procedura, wg Encyklopedii Zarządzania, to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu w jakiejś dziedzinie, obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki. Na ogół nie lubimy procedur, bo kojarzą się z typową biurokracją i systemem korporacyjnym. Niechęć do podporządkowania się z góry ustalonym i narzuconym, powtarzalnym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej zawodowej samodzielności i kreatywności.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Alternatywne metody finansowania inwestycji komunalnych

Budowa infrastruktury komunalnej, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymaga określonych nakładów finansowych. Wobec bardzo ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych (przede wszystkim środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz braku środków unijnych na sport w obecnej perspektywie finansowej, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na zaciąganie na ten cel zobowiązań dłużnych, takich jak kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

Twoja wypożyczalnia łyżew

Sezon zimowy to czas, kiedy w wielu ośrodkach sportu zamiera letnie szaleństwo imprez. Otwarte obiekty pustoszeją, mieszkańcy miast przestają korzystać z atrakcji i możliwości, jakie daje im okres dobrej pogody.

Elektroniczny System Obsługi Klienta na nowo!

Od początku naszej 20-letniej działalności tworzymy Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), z którego korzystają setki obiektów sportowych i rekreacyjnych. Nasze oprogramowanie obsługuje rocznie około 10 mln unikalnych klientów, którzy generują ponad 1,2 mld transakcji rocznie! Od 10 lat integrujemy nasze oprogramowanie ze stronami internetowymi i około 200 milionów wszystkich transakcji jest generowanych tą drogą.

Co nowego przyniósł 2018 rok w przepisach prawnych z zakresu ratownictwa wodnego

Rok 2018 można uznać za ciekawy. Przede wszystkim doszło do nowelizacji dwóch ważnych aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo nad wodą: ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1115) oraz ustawą z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2130).

Prawidłowe oznakowanie piktogramowe pływalni jako ważny czynnik bezpieczeństwa i odpowiedzialności odszkodowawczej

Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Przede wszystkim powinno ono w czytelny i jednoznaczny sposób przekazywać informacje i ostrzeżenia o czynnikach, zachowaniach i sytuacjach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia jego użytkowników oraz informować ich o bezpiecznym sposobie korzystania z pływalni.