Reklama
watermania_0031
nowo_031
trans_031
fit_0311
wapo_0312
IMG_1306

Wodne tory przeszkód – Watermania wiosną

Wiosna to nie tylko czas konserwacji sprzętu i przygotowań do sezonu letniego, lecz także bardzo dobry okres z ciekawymi termiami i propozycjami na zorganizowanie eventu lub zapewnienie dodatkowych atrakcji dla klientów basenów.

watermania_0031

WATERMANIA – wynajem wodnych torów przeszkód i placów zabaw

Zajmujemy się wynajmem wodnych torów przeszkód oraz placów zabaw renomowanej niemieckiej fi rmy WIBIT. Nasze atrakcje nadają nowy wymiar spędzania wolnego czasu na pływalni. Kolorowe przeszkody przyciągają tłumy na każdą pływalnię, na której montowaliśmy elementy WIBIT.

nowo_031
Nowości ASTRALPOOL
trans_031
Udoskonalone wkłady do fi ltrów podciśnieniowych
fit_0311
Szybko i wygodnie
wapo_0312
Efektywne usuwanie biofi lmu
kepno_0311

Pływalnia QARIUM Kępno

Pływalnia QARIUM Kępno to nowoczesny obiekt położony w południowej Wielkopolsce, w centrum Kępna, nad urokliwym stawem, w sąsiedztwie hali widowiskowo- -sportowej, stadionu miejskiego oraz boiska treningowego

znaki-0301

Prawidłowe oznakowanie piktogramowe pływalni jako ważny czynnik bezpieczeństwa i odpowiedzialności odszkodowawczej

Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Przede wszystkim powinno ono w czytelny i jednoznaczny sposób przekazywać informacje i ostrzeżenia o czynnikach, zachowaniach i sytuacjach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia jego użytkowników oraz informować ich o bezpiecznym sposobie korzystania z pływalni.

rat-0241

Zatrudnienie ratownika na pływalni

W ostatnim czasie wśród zarządzających pływalniami ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca zagadnienia konieczności uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego przez podmioty zarządzające tymi obiektami (w przypadku bezpośredniego zatrudniania przez nich ratowników wodnych) lub zamiennie obowiązku zlecenia wykonywania tej usługi w postaci outsourcingu wyłącznie podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego.

tychy-0311

Ekologiczne rozwiązania w Wodnym Parku Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Biogaz powstaje w tyskiej oczyszczalni ścieków w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych. Dwie…

cotrzeba-0301

Co trzeba wiedzieć o wodzie? Właściwości ujmowanych wód naturalnych istotne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji pływalni publicznych

Bezpieczna dla zdrowia użytkowników eksploatacja pływalni powinna uwzględniać potrzebę badania i oceny takich parametrów jakości wody jak: twardość węglanowa, zasadowość i substancje rozpuszczone (TDS), dla których w krajowych regulacjach prawnych dotyczących jakości wody na pływalniach [1] nie zostały określone wymagania.

sau_0311

Cztery pory roku, czyli sezonowość sauny

Każdego roku, poczynając od pierwszego stycznia, zainteresowanie zdrowym stylem życia oraz „byciem fi t” znacząco rośnie. To właśnie w tym czasie kluby fitness i trenerzy personalni muszą przygotować się na prawdziwe oblężenie. Dla wielu z nich oznacza to nowych klientów, a także nowe wyzwania. Powszechnie wiadomo, że postanowienia noworoczne napędzają w pierwsze dni po Sylwestrze nawet kilkukrotnie wyższą frekwencję.