3 dniowe seminarium szkoleniowe – UNIWERS SERWIS sp. z o.o.

 

UNIWERS SERWIS sp. z o.o. (prowadzący Jarosław Rypniewski) organizuje w lutym w Krakowie trzydniowe seminarium dla zarządzających pływalniami.

Seminarium dedykowane jest przede wszystkim:

  • osobom zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym,
  • kierownikom obiektów zatrudniających ratowników wodnych,
  • osobom planującym, organizującym i nadzorującym bezpośrednio pracę ratowników wodnych,
  • osobom odpowiedzialnym za kształtowanie i realizowanie umów o zabezpieczenia ratownicze podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi,

Tematyka:

  • Program seminarium zawiera przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego. (Pełna tematyka seminarium – link)

24-26 lutego 2016 (24 lutego w godz. 09.00.-17.00; 23 lutego w godz. 09.00.-17.00; 26 lutego w godz. 09.00.-14.00)

 

Miejsce szkolenia: Kraków (obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej)

Forma zajęć: seminarium warsztatowe

Ilość miejsc ograniczona – Decyduje kolejność dokonania wpłat. Wpłaty przyjmujemy do 15 lutego 2016.

Koszt szkolenia (w tym barek kawowy i 3 obiady w trakcie zajęć): netto – 1.000,- zł. + 23% VAT.

Zakwaterowanie i wyżywienie (poza obiadami, które zapewniamy) prosimy organizować indywidualnie (służymy pomocą).

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną pod adres uniwers-serwis@wp.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania liczby wolnych miejsc.

 

Informacja od organizatora

Szanowni Państwo

Mija czwarty rok obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sukcesywnie wydawano do niej akty wykonawcze, w tym ostatni w listopadzie ubiegłego roku.

Niestety doszło też w tym okresie do dużej liczby wypadków (w tym śmiertelnych), którym ulegali użytkownicy i pracownicy pływalni. Skutkowało to wszczęciem postępowań karnych (część zakończyła się nieprawomocnymi jeszcze wyrokami) i wzrostem liczby postępowań odszkodowawczych. Zapadłe wyroki sądowe wskazują na zmianę dotychczasowej linii orzecznictwa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za zaistniałe na terenie pływalni wypadki, odpowiedzialności karnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej oraz zatrudniania ratowników wodnych na podstawie umów cywilnoprawnych

Organy kontrolne państwa (w tym NIK, PIP, PIS, KIO, MSW), wykonując swoje zadania dokonywały (w zakresie swoich kompetencji) kontroli różnych aspektów bezpieczeństwa użytkowników i pracowników pływalni oraz funkcjonowania ratownictwa wodnego, zakończone wnioskami pokontrolnymi.

Niejasny stan prawny zaowocował interpelacjami poselskimi i odpowiedziami na nie, przygotowanymi przez odpowiednie ministerstwa, a także pojawieniem się dużej liczby różnorodnych interpretacji obowiązujących przepisów, dokonywanych przez biura prawne sejmu i ministerstw oraz kancelarie prawne.

W poprzedniej kadencji Sejmu RP rozpoczęto także prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, kontynuowane przez Sejm RP obecnej kadencji, wskazujące na możliwe kierunki zmian w podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach.

Na podstawie powyższych materiałów UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 24 – 26 lutego 2016 w Krakowie trzydniowe seminarium, zawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego.

Ramowa tematyka seminarium Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w załączniku oraz na stronie http://www.uniwers-serwis.aq.pl/bezpieczenstwo/zarzadzaniebezpieczenstwem2016.htm

Seminarium nastawione będzie na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

 

Zapraszam

Jarosław Jerzy Rypniewski

uniwers-serwis@wp.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy uniwers-serwis@wp.pl. Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji.