Reklama

ABCXYZ

Zestaw oferowanych produktów chemicznych jest ułożony według autorskiego schematu sześciu kroków ABCXYZ, gdzie A to regulacja wartości pH, B – dezynfekcja, C – walka z glonami, X – koagulacja i flokulacja, Y – czystość i higiena, Z – produkty specjalne. Produkty z poszczególnych grup, stosowane według zaleceń producenta, nie wykazują wzajemnych niekorzystnych oddziaływań. Kompleksowe stosowanie wzajemnie uzupełniających się produktów, oferowanych przez Chemoform Polska Sp. z o.o., umożliwi skorzystanie ze sprawdzonego schematu postępowania, wypracowywanego przez ponad 50 lat przez fachowców z grupy Chemoform, wynikającego ze stosowania normy DIN 19643, co w konsekwencji umożliwi właściwą pielęgnację i osiągnięcie pożądanego stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie basenowym.

tel.: 32 297 7138, www.chemoform.pl