Reklama

Bezpieczeństwo na pływalni – seminaria w Tarnowie Podgórnym 10-13 kwietnia 2017 r.

UNIWERS SERWIS sp. z o.o. przy współpracy z Fundacją Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ organizuje w dniach 10-13 kwietnia w Tarnowie Podgórnym trzy niezależne seminaria warsztatowe, zawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień, związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem na pływalni.

10.04.2017 (poniedziałek) – Zmiany w przepisach dotyczących grup zorganizowanych. Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni oraz organizacji i prowadzenia zajęć z grupami zorganizowanymi, w świetle zmian przepisów prawnych 2012-2016 i doświadczeń z eksploatacji obiektów (grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania, rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne itp.)

PEŁNA INFORMACJA

11.04.2017 (wtorek) – Zmiany w przepisach dotyczących zagadnień medycznych i sanitarnych.Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zagadnień udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy przedlekarskiej użytkownikom i pracownikom pływalni oraz zagadnienia higieniczno-sanitarne w pracy ratownika wodnego

PEŁNA INFORMACJA

12-13.04.2017 (środa i czwartek) – Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania ratowników wodnych 2017. Regulacje prawne oraz wybrane rozwiązania organizacyjne, dotyczące rekrutacji, zatrudniania, nadzorowania, dokumentowania i zarządzania pracą ratowników wodnych na pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2012-2016, aktualnych wyroków sądów powszechnych, wybranych wyników kontroli PIP i NIK, doświadczeń z pracy biegłego sądowego i bieżącej eksploatacji obiektów

PEŁNA INFORMACJA

Ramowa tematyka seminariów oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w powyższych linkach oraz na stronie http://tarnowskie-termy.pl/sala-konferencyjna

Seminaria nastawione będą na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.
Zapraszam
Jarosław Jerzy Rypniewski
UNIWERS SERWIS sp. z o.o.
tel. kom.: 501536929
e-mail uniwers-serwis@wp.pl