Centrale klimatyzacyjne

Centrale klimatyzacyjne ThermoCond®

Centrale klimatyzacyjne ThermoCond® zapewniają pełną wentylację, klimatyzację i ogrzewanie hali basenowej. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowego ogrzewania statycznego, wentylacji mechanicznej, osuszaczy powietrza czy przykryć lustra wody w basenie. Centrale klimatyzacyjne ThermoCond® produkowane są w zakresie nominalnego przepływu powietrza 400 – 36 000 m3/h oraz wydajności osuszania 3,8 – 227 kg/h.

Centrala ThermoCond® posiada dwa stopnie odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z hali basenu: pojedynczy asymetryczny krzyżowy wymiennik ciepła, w którym następuje odzysk ciepła jawnego (a przy niższych temperaturach zewnętrznych również części ciepła utajonego) oraz pompę ciepła. Dzięki kombinacji pojedynczego asymetrycznego krzyżowego wymiennika ciepła oraz pompy ciepła, pobór mocy przez sprężarkę jest znacznie redukowany. Dla zachowania odpowiednich warunków higienicznych oraz jakości powietrza w hali basenu, powietrze świeże może zostać zmieszane w określonym stosunku z powietrzem recyrkulacyjnym.

TEKST I FOTO: menerga.pl