Centrale klimatyzacyjne

I wszystko jasne

Oszczędzaj energię z centralami klimatyzacyjnymi Notos, produkcji firmy Elbas, obserwując zużycie ciepła i energii przez swoje urządzenia. Centrale Notos wyposażane są w moduł pomiaru i rejestracji zużycia energii elektrycznej i ciepła.

Wizualizacja bieżącego poboru mocy, oprócz potwierdzenia wysokiej sprawności cieplnej i elektrycznej central, pozwala użytkownikom na optymalizację ustawienia parametrów pracy instalacji wentylacyjnej oraz parametrów powietrza w hali basenowej. Pozwala też na ocenę kosztów pracy atrakcji wodnych i innych czynników mających wpływ na emisję wilgoci w obiekcie i zarządzanie tymi czynnikami. Parametry pracy instalacji są wizualizowane bezpośrednio na panelu dotykowym centrali, dostępne są również za pomocą internetu. Łącze internetowe pozwala na zdalną diagnostykę fabryczną centrali. Niskie koszty eksploatacji central Notos osiągnięto dzięki zastosowaniu wysoko sprawnego wymiennika do odzysku ciepła oraz specjalnego algorytmu sterowania.

 


ŹRÓDŁO: elbas.com.pl