DEZWOD 2017

dezwood-00227

W dniach 21–22 września 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „DEZWOD2017: Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie”. Głównym organizatorem Konferencji był Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, natomiast współorganizatorami były Wodociągi Krakowskie i Basen AGH.

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele zarówno świata nauki, jak i instytucji nadzorujących jakość wody oraz praktycy, czyli przedstawiciele firm zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem systemów uzdatniania wody, laboratoriów analitycznych, a także osoby zarządzające i personel techniczny obiektów wodociągowych i pływalni. Tematyka Konferencji skupiała się na najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją zakłady wodociągowe oraz pływalnie, w szczególności na konieczności szukania równowagi między skuteczną dezynfekcją wody a ograniczaniem zagrożeń zdrowotnych wynikających z powstawania produktów ubocznych oraz podatności wody na wtórne skażenie mikrobiologiczne. W trakcie Konferencji zostało zaprezentowanych 26 referatów i 16 posterów dotyczących nowych metod dezynfekcji oraz aspektów związanych z oczyszczaniem wody wodociągowej i basenowej przed procesem dezynfekcji, zaawansowanych metod analitycznych oraz zagrożeń związanych z dezynfekcją wody.

Wśród pracowników jednostek naukowo-badawczych nie zabrakło przedstawicieli kluczowych uczelni zajmujących się uzdatnianiem i dezynfekcją wody. Na Konferencji pojawili się naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na Konferencji nie zabrakło również referatów i stoisk kluczowych firm związanych z branżą uzdatniania i dezynfekcji wody. W kuluarach Konferencji można było obejrzeć stoiska firmy LIT UV Elektro GmbH, Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j., A.P. Instruments oraz Wydawnictwa Seidel-Przywecki. Swoje produkty i nowe technologie prezentowały w formie referatów firmy: Granimex W. Granops sp. j., A.P. Instruments, Probiko – Aqua Sp. z o.o., IDEXX Laboratories sp. z o.o., Barbelo Waters Anna Monika Janachowska. Z prezentacjami wystąpili również sponsorzy Konferencji – prezes firmy Transcom Sp. z o.o. Władysław Sobiech oraz Główni Sponsorzy Konferencji – prezes oraz przedstawiciel firmy Mösslein Products GmbH Günter Mösslein i Maria Soledad Stoll oraz Walter Polak – prezes firmy Sol-UV i Jacek Pyżewicz – prezes firmy Eko-Aqua-Jack.

Organizatorzy osiągnęli zamierzony cel, czyli stworzyli platformę wymiany myśli naukowo-technicznej oraz sposobów rozwiązywania problemów praktycznych, z którymi na co dzień borykają się eksploatatorzy obiektów wodociągowych i pływalni. Owocem Konferencji jest wiele kontaktów i pomysłów na wspólne projekty środowiska naukowego i praktyków, żeby wspólnie działać dla poprawy jakości wody.

 

 

TEKST | Agnieszka Włodyka-Bergier
FOTO | Krzysztof Haładyna