Reklama

Dlaczego warto poszerzać swoją wiedzę o infrastrukturze sportowej?

Sektor infrastruktury sportowej w Polsce jest bardzo dynamiczny. Planowanie nowych inwestycji czy też modernizacji obiektów sportowych wymaga rzetelnej i pełnej wiedzy o tym, jak zmieniają się przepisy prawa, jak kształtują się możliwości pozyskania środków finansowych oraz jak rozwijają się światowe trendy.

Każdy, kto jest zaangażowany w rozwój infrastruktury sportowej w Polsce, powinien pamiętać, że jego wiedza i doświadczenie są fundamentami inwestycji, którą prowadzi.

Bardzo cieszą liczne zmiany, jakie dokonują się w infrastrukturze sportowej w Polsce, nie tylko w tej strategicznej, profesjonalnej, ogólnokrajowej, ale przede wszystkim tej o znaczeniu lokalnym. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej jest również jednym z elementów strategii Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanym m.in. przez wprowadzenie „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016”, „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”, „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” oraz „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”. Programy dofinansowania przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej służą zapewnieniu warunków do powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz tworzenia przestrzeni publicznej sprzyjającej zdrowemu stylowi życia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest również zaangażowane w inicjatywy, które mają za zadanie wspieranie kadry zarządzającej infrastrukturą sportową w kraju. Dlatego też Minister Sportu i Turystyki objął Honorowym Patronatem Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej. Wydarzenie to odbędzie się w pierwszych dniach grudnia br. na terenie warszawskiego EXPO XXI. Będzie to spotkanie ekspertów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy podczas wystąpień poruszą najważniejsze dla gmin i samorządów terytorialnych tematy związane z infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Kongres zgromadzi wielu polskich i międzynarodowych specjalistów, którzy w kilkunastu panelach tematycznych przybliżą tematykę związaną z inwestowaniem w branżę infrastruktury sportowej, przepisami prawa, sposobami finansowania, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej infrastruktury na przykładzie konkretnych obiektów sportowych w wybranych polskich miastach.

Dzięki takim inicjatywom infrastruktura sportowa w Polsce może się rozwijać, czerpiąc najlepsze wzorce zarówno z kraju, jak i ze świata – jest to możliwe m.in. dzięki środkom publicznym przeznaczanym na jej rozwój.

 

TEKST I FOTO | Ministerstwo Sportu i Turystyki