Reklama

Efektywne usuwanie biofilmu

LegioCid®PLUS Pakiet służy do efektywnego usuwania biofi lmu w obiegu instalacji wanien jacuzzi wraz z rozpuszczaniem resztek koagulantu w złożu fi ltracyjnym. Wysokie temperatury, relatywnie mała pojemność wody oraz przenikanie do wody potu i innych substancji organicznych z ciała osób kąpiących się, stwarza idealne warunki do namnażania np. Pseudomonas i Legionelli.

Żeby nie było warunków do namnażania się bakterii, koniecznie trzeba pozbyć się biofi lmu. Pozbywanie się biogenicznego osadu (biofi lmu) w obiegu wody poprzez zastosowanie LegioCid®PLUS Pakiet, powinno być przeprowadzane prewencyjnie, nawet raz w miesiącu. W ten sposób zostają stworzone warunki dla najlepszej możliwej ochrony osób korzystających z kąpieli.

wapo_031

WAPOTEC POLSKA

Zalbki 13, 10-370 Olsztyn

tel. kom.: 664 37 18 14

www.wapotec.pl