Reklama

Ekonomiczny, solidny i kompaktowy

Systemy elektrolizy typu CHLORINSITU® IV Compact, wytwarza chlor gazowy metodą podciśnieniową. W tym celu nasycona solanka jest poddawana elektrolizie membranowej. Powstają przy tym wodorotlenek sodu i wodór w komorze katodowej, a w komorze anodowej chlor gazowy i solanka resztkowa. Powstały chlor gazowy jest odsysany przez zintegrowany inżektor i rozpuszczany w wodzie jako kwas podchlorawy. Powstały wodór jest odprowadzany do atmosfery. Wodorotlenek sodu jest usuwany lub opcjonalnie wykorzystywany do regulacji pH wody przy użyciu zintegrowanej pompy dozującej. Korzyści:

  • jeden system do chlorowania wody i regulacji wartości pH,
  • wytwarzanie i dozowanie kwasu podchlorawego,
  • ekonomiczna eksploatacja,
  • bezpieczna technologia podciśnieniowa,
  • kompaktowa, solidna budowa – montaż na płycie naściennej.

www.prominent.pl