Gdańska Fundacja Wody – XXI Seminarium Basenowe

XXI Seminarium Basenowe – Pływalnie kryte, ośrodki sportu – kierunki rozwoju, najlepsze przykłady efektywnego zarządzania

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do uczestnictwa w seminarium w terminie 16-18 maja 2018r. w Sobieszewie k/Gdańska.

Jak co roku seminarium poświęcone jest skutecznemu funkcjonowaniu obiektów sportowych
z uwzględnieniem pływalni. Priorytetowo zostanie potraktowane omówienie modernizacji dostosowujących jakość wody do parametrów rozporządzenia MZ. Jakie przyniosły one efekty? Co możemy pochwalić, co nie sprawdziło się w praktyce? Jakie są koszty? Tegoroczna edycja to również próba wprowadzenia paneli dyskusyjnych. Swoim doświadczeniem podzielą się praktycy m.in. ze Strzelc Opolskich, Augustowa, Józefowa oraz Brzegu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Sytuacje kryzysowe – przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, problemy z kurkiem poborowym, najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MZ w wodzie do spożycia – Małgorzata Prędota – otwarta dyskusja – odpowiedzi na nadesłane pytania.
  2. Legionella pneumophila – zasady kontroli, metody dezynfekcji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji oraz urządzeń wodnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych – Renata Matuszewska PZH-NIZP
  3. Problemy fizykochemiczne: Redox, THM i chloroform – Agnieszka Stankiewicz PZH-NIZP.
  4. Od zamysłu do komfortu – modernizacja obiektu basenowego – Zbigniew Wnukowicz – otwarta dyskusja z uczestnikami.

Wiele ciekawych nowości dotyczących nowych metod uzdatniania wody i filtracji -elektroliza, nowe złoża filtracyjne oraz charakterystyka urządzeń wykorzystywanych do celów pomiarowych – nowe sterowniki. Zmiany w prawie, w tym ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – czy można zmniejszyć opłaty za wodę? Zmiany w Prawie Wodnym dotyczące nowych obowiązków zarządców budynkami użyteczności publicznej. W trzecim dniu, moduł ekspercki – otwarta dyskusja dotycząca ratownictwa, odpowiedzialności za bezpieczeństwo na obiekcie, rodzaje zabezpieczeń zgodnych z przepisami.

W podsumowaniu seminarium spróbujemy przekazać m.in. wypracowane wnioski, formy dobrych praktyk, listy sprawdzonych i polecanych firm. Zachęcamy do przesyłania pytań na nurtujące Państwa tematy, aby podczas wykładów rozwiać jak najwięcej wątpliwości.

RAMY CZASOWE:

Dzień I: 9.30-16.00 – wieczorem kolacja w plenerze

Dzień II: 9.30-16.30 – wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni, wieczorem ognisko na plaży

Dzień III: 9.30-14.30

MIEJSCE:
Sala konferencyjna w Hotelu Orle***,
ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo

ZAKWATEROWANIE:
Hotelu Orle***,
ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo

Kontakt: 
Elżbieta Kiejno – opiekun seminarium tel. kom: 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl

Więcej na: http://gfw.pl/szkolenia/xxl-seminarium-basenowe/

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA