Reklama

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb to minimalne zapotrzebowanie miejsca, maksymalna ekonomia i skuteczność w walce z Legionellą. Wodny roztwór dwutlenku chloru jest wytwarzany z roztworu chlorynu sodu i kwasu solnego w całkowicie bezpiecznym trybie szarżowym. Wytwarzany roztwór zachowuje stałe stężenie również w trakcie przechowywania. Dwutlenek chloru jest przechowywany w zintegrowanym lub zewnętrznym module zasobowym w stężeniu 1000 lub 2000 mg/l.

Dzięki zastosowaniu modułu zasobowego, urządzenie jest zaprojektowane nie według obciążenia szczytowego, lecz według średniego zużycia. Obniża to znacznie koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami. Ze względu na zamknięty obieg gazu z urządzenia nie wydostają się żadne opary. Generator jest dostępny w wydajnościach do 120 g/h z zapasem do 60 g dla szczytowego zapotrzebowania.

tel.: 71 398 06 00, info@prominent.pl, www.prominent.pl