HEATSAVR®

To rewolucyjna technologia oszczędzania energii na basenach. Heatsavr jest unikalnym produktem tworzącym na powierzchni wody ciekłą, dopasowującą się do wszystkich kształtów nanopowłokę znacząco ograniczającą proces parowania, który odpowiada za utratę do 90% ciepła wody w basenie. Zmniejszając parowanie, redukujemy koszty ogrzewania wody, a dla basenów krytych także koszty eksploatacji instalacji wentylacyjnej. Oznacza to, że po zamknięciu basenu urządzenia grzewcze i wentylacyjne można zaprogramować tak, aby temperatura powietrza na basenie była niższa standardowo o 6–8°C, zmniejszając straty ciepła przez ściany i wentylację. Pomiary wykazały ponad 40-procentową redukcję zużycia energii, co stanowi co najmniej czterokrotność kosztu zakupu preparatu. Heatsavr dozowany może być automatycznie lub ręcznie, tak żeby zapewnić dawkę 0,8–2 ml/m2 basenu dziennie w zależności od temperatury wody. Dla małych basenów polecamy technologię Ecosavr niewymagającą urządzeń dozujących.

www.brenntag.pl