Reklama

Ile jest pływalni w Polsce?

W Departamencie Infrastruktury Sportowej MSiT opracowano materiał dotyczący ilości i lokalizacji krytych pływalni w Polsce.

Z zebranych informacji wynika, iż na 380 powiatów w Polsce 316 posiada pływalnię krytą na swoim terenie, a 64 powiaty nie posiadają takiego obiektu. Łączna liczba ogólnodostępnych krytych pływalni w Polsce, składających się z przynajmniej jednej niecki o długości min. 16 metrów wynosi 736 obiektów. Składają się na nie: 12 pływalni olimpijskich, 66 pływalni typu sportowego (25×16 m), 489 pływalni o wymiarach 25×12,5 m oraz 169 pływalni szkoleniowo rekreacyjnych (min. 16 m).

Rys.1 Statystyki wszystkich pływalni

Rys1

Z kolei z pośród 64 powiatów nieposiadających krytej pływalni, wyodrębnić można: 23 powiaty „obwarzankowe” (w tym jeden powiat grodzki przylegający do miasta z krytą pływalnią) czyli powiaty ziemskie mające swoją siedzibę w powiecie grodzkim, 2 powiaty planujące budowę pływalni krytej, 4 powiaty będące w trakcie budowy krytej pływalni i 35 pozostałych powiatów. Dla tej ostatniej grupy ustalono następujące podstawowe charakterystyki wpływające na brak krytej pływalni:

  • Brak środków finansowych po stronie jednostek samorządu terytorialnego na budowę i późniejsze utrzymanie krytych pływalni;
  • Brak wystarczającej liczby potencjalnych użytkowników krytej pływalni w danym powiecie;
  • Dostępność pływalni odkrytych na terenie powiatu.

Rys.2 Statystyki powiatów bez pływalni
Rys2 kopia

Pełen raport jest do pobrania TUTAJ