Infrastruktura 2010

Kolejna edycja za nami

W warszawskim Centrum Targowo Kongresowym MT Polska w dniach 13-15 października br. swoją ofertę z zakresu infrastruktury drogowej, miejskiej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiło 130 wystawców z Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski.
Podczas targów zaprezentowały się firmy wykonawcze, projektowe i konsultingowe, a także dostarczające sprzęt budowlany oraz materiały i surowce dla budownictwa. Zwiedzający mogli zapoznać się także z rozwiązaniami z zakresu: inżynierii ruchu drogowego, systemów zabezpieczeń, zarządzania ruchem, oznakowania dróg, technologii i osprzętu infrastrukturalnego oraz oprogramowania dla drogownictwa. W ofercie targowej znalazły się również propozycje dotyczące infrastruktury miejskiej i komunalnej. Wśród kilku tysięcy osób zwiedzających targi znaleźli się m.in. zarządcy dróg wszystkich poziomów GDDKiA, dróg miejskich i powiatowych, administracji rządowej i samorządów, działający w branży inwestorzy z Polski i zagranicy, przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz reprezentanci instytutów badawczych i uczelni.

 

Konkursy
Jak co roku, targom towarzyszyły prestiżowe konkursy. Nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę prezentowaną na VIII Targach Infrastruktura przyznano w następujących kategoriach:I. W kategorii „Inwestycje infrastrukturalne”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za przedterminowe oddanie do ruchu drogi ekspresowej S5/S10 na odległości Węzeł Stryszek-Węzeł Białe Błota dla firmy Budimex S.A.
Wyróżnienia w wyżej wymienionej kategorii zostały przyznane:
Za wykonanie południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla wraz z mostem o najdłuższym przęśle przez rzekę Odrę dla firmy Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
Za wykonanie ważnej dla sieci dróg szybkiego ruchu budowy drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań (węzeł Kleszczowo) odcinek nr 2 dla firmy Eurovia Polska S.A.II. W kategorii „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za nowoczesny, światłowodowy system kontroli pojazdów M5 dla Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

III. W kategorii „Maszyny i sprzęt budowlany”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za rozściełacz do wykonywania kompakt-asfaltu – nowoczesnej technologii wdrożonej w Polsce dla firmy Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.

IV. W kategorii „Materiały i surowce dla drogownictwa”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za opracowanie i wdrożenie spoiwa drogowego do ulepszania i osuszania gruntu – Tefra 10–15 dla firmy Utex-Centrum Sp. z o.o.

V. W kategorii „Technologie i usługi”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za kompleksowe i nowoczesne usługi w zakresie zarządzania i nadzoru nad budową dróg dla firmy ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.

VI. W kategorii „Wyposażenie drogi i obiektów użyteczności publicznej”:
Pierwsze miejsce i Nagrodę Ministra za nowoczesny zestaw słupów oświetleniowych wraz z wyposażeniem dla firmy Alumast S.A.

Tegoroczna edycja imprezy została objęta Honorowym Patronatem Cezarego Grabarczyka – Ministra Infrastruktury oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy. W uroczystości otwarcia targów wzięli udział m.in. Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury, Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Lech Witecki – Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stanisław Żmijan – przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: MT TARGI