Reklama

Jubileuszowe X Sympozjum w Zakopanem

Wdniach 25–27 marca 2015 r. odbyło się organizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach Sympozjum Naukowo-Techniczne nt.: INSTALACJE BASENOWE projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie.

Celem sympozjum była prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • norm dotyczących technologii basenowych i warunków sanitarnych,
  • rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych basenów oraz kąpielisk,
  • instalacji do uzdatniania wody basenowej,
  • instalacji wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
  • rozwiązań urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
  • wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych.

Do udziału w sympozjum zapraszani są przedstawiciele środowisk naukowych, projektanci, wykonawcy, producenci i eksploatatorzy związani z problematyką instalacji basenowych.

Sympozjum odbywa się co dwa lata i już dziś zapraszamy do udziału w 2017 r.

 

FOTO | Archiwum Redakcji