Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa

Aktywność i bezpieczeństwo

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa z cyklu „Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym” pt. „Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach województwa małopolskiego. Intencje – działania – efekty” odbędzie się 16 marca br. w Krakowie.

Celem konferencji jest rozpowszechnienie obowiązujących przepisów prawnych oraz dostosowanych do nich szeroko pojętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny podczas aktywności ruchowej na pływalniach w Małopolsce. Konferencja jest skierowana do osób zarządzających akwenami wodnymi, ratowników wodnych, instruktorów i trenerów pływania, nauczycieli wychowania fizycznego oraz tych wszystkich, którzy chcą odpowiedzialnie korzystać z aktywności ruchowej w środowisku wodnym.

Termin:

16 marca 2013 roku (sobota) od godziny 9.00Miejsce:
Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieOrganizatorzy:
Zakład Teorii i Metodyki WF AWF w Krakowie
Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie
Szkoła Pływania BEMA w Krakowie

Współorganizatorzy:
Komisariat Wodny Policji w Krakowie
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej

Patronat medialny:
Magazyn „Pływalnie i baseny”

Więcej informacji na stronie – KLIKNIJ TUTAJ

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA