„Mercedes” w prywatnym basenie

descon-trol R pro select to kompaktowy system pomiaru i regulacji w następujących wariantach urządzeń:

  • descon®trol R pro select redoks/pH/t,
  • descon®trol R pro select chlor/redoks/pH/t,
  • descon®trol R pro select wolny chlor/pH/t.

Urządzenia mogą być dostarczone jako poszczególne komponenty lub w stanie zmontowanym na naściennej płycie montażowej jako descon®trol R pro select, zgodnie z zamówieniem z celką pomiarową łącznie z filtrem włókien, czujnikami, kablami pomiarowymi, dwiema pompami dozującymi z gotowym okablowaniem.

www.descon-trol.de