NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UZDATNIANIA I DEZYNFEKCJI WODY BASENOWEJ – Cz.1 Ozonowanie

W ostatnich latach buduje się w Polsce coraz więcej basenów i kompleksów basenowych – aquaparków.

We wszystkich tych obiektach, niezależnie od ich atrakcyjności wizualnej i rozrywkowej najważniejsza jest jakość wody. A zagrożenia są tu ogromne. Woda krąży w obiegach i jest stale skażana w nieckach basenowych. Musi być krystalicznie czysta i bezpieczna mikrobiologicznie.

Stąd współczesne uzdatnianie wody basenowej wymaga szeregu zaawansowanych technologii. Obok filtracji najważniejszymi są ozonowanie, chlorowanie i dezynfekcja UV. Wymagania stawiane przez użytkowników basenów są coraz wyższe i dopiero kombinacja tych wspomnianych wyżej procesów pozwala osiągnąć pełne bezpieczeństwo i satysfakcję kąpiących.

OZON

Ozon odgrywa tu podwójną rolę – utlenia materię organiczną i poprawia przez to znacząco barwę i mętność wody, a dodatkowo spełnia rolę dezynfekanta.

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, a efektem jego działania są:

 • poprawa barwy wody
 • utlenienie (redukcja) masy organicznej
 • poprawa smaku i zapachu
 • dezynfekcja (skuteczna także wobec wirusów i pasożytów)

Zastosowanie ozonu do wody basenowej pozwala na redukcję dawki chloru, tylko do ilości niezbędnej do utrzymania poziomu chloru w niecce basenowej, co dodatkowo wpływa na poprawę smaku i zapachu wody oraz obniża ryzyko podrażniania kąpiących (oczu, nosa).

Zalecane dawki ozonu, w zależności od rodzaju basenu, wahają się od 0,5 g ozonu/m3 wody obiegowej dla basenów sportowych do 1 g/m3 dla obiektów rekreacyjnych, brodzików, whirpooli.

Podane dawki są wypośrodkowane pomiędzy zalecaniami normy DIN 19643 (uznawanej do dziś za wyrocznię w krajach zachodniej Europy), a opracowaniami Wolframa Hartwiga, który optuje za mniejszymi dawkami. Należy przy tym pamiętać, że niemiecka norma 19643 pochodzi z połowy lat 80-tych, a opracowania Hartwiga są ponad 10 lat młodsze.

W świetle tych faktów bezsadanym wydaje się natomiast, promowane przez nielicznych, ozonowanie bypassowe tylko niewielkiego fragment wody obiegowej.

Cudów nie ma, dawka musi się wahać od 0.5 do 1 g/m3, a czas kontaktu przekraczać 2 minuty.

Oczywiście ozonowanie musi być połączone z innymi procesami uzdatniania wody basenowej, takimi jak flokulacja, filtracja (zaróno piaskowa, jak i na węglu aktywnym), korekta pH i chlorowanie.

Ozonowanie wody basenowej już od wielu lat jest stanem techniki, a ilość instalacji ozonowych zamontowanych na basenach w wielu rozwiniętych krajach liczona jest w setkach i tysiącach (na jeden kraj).

Od strony czysto technicznej preferowane są ozonatory podciśnieniowe, o typowej produkcji ozonu, dobranej do wielkości przepływu wody.

Poniżej prezentacja tego typu ozonatorów.

GENERATORY OZONU SERIA M6 i M7

PRODUCENT: SUEZ ENVIROMENT
DYSTRYBUCJA: PROBIKO-AQUA

Generatory ozonu serii  M6 są stworzone dla potrzeb uzdatniania wody basenowej. Są wyposażone w zintegrowany osuszacz powietrza, wytwornicę ozonu i pełne sterowanie elektroniczne. Wszystkie elementy zainstalowane są w jednej obudowie posiadającej wewnętrzne grodzie separujące od siebie poszczególne elementy. Obudowa wyposażona w zdejmowane drzwiczki, umożliwiające łatwy dostęp do wszystkich komponentów generatora. Zarówno system osuszania powietrza, jak i wytwornica ozonu, pracują tylko wtedy, gdy wytworzone jest podciśnienie, co eliminuje ryzyko wycieku ozonu do otoczenia.

Ozon jest produkowany, gdy powietrze przechodzi przez dielektryczny moduł. Oferowane generatory zawierają opatentowaną unikalną konstrukcję „wolnych tub“ , które są doskonałymi dielektrykami, przez co pozwalają na zmniejszenie wymagań sprzętowych. Moduły ozonowe posiadają zewnętrzną powłokę z PVC oraz tuby ze stali nierdzewnej co daje doskonałą odporność na wodę zawierającą chlor, umożliwiając tym samym użycie wody  basenowej do chłodzenia generatora. Dielektryczne tuby i elektrody są zawieszone w nierdzewnej obudowie, która eliminuje wszystkie naprężenia z dielektryków, co daje niezawodność i długą żywotność. Wszystkie modele mogą być dostarczane z systemem automatycznego nastawiania dawki ozonu lub stałą dawką na wyjściu i z łatwym w obsłudze sterowaniem.

GŁÓWNE CECHY SERII M6

skrzynka_001

 • Moduł ozonowy zawiera konstrukcję „wolnych tub”
 • Konstrukcja niezależna, wolno stojąca
 • Produkcja ozonu w warunkach podciśnienia – bezpieczeństwo.
 • Możliwość wykorzystania wody basenowej do chłodzenia generatora
 • Możliwość sterowania produkcji ozonu poprzez miernik stężenia (automatycznie) lub strumień powietrza (ręcznie)
 • Łatwość montażu i obsługi
 • Ozon pomaga zmniejszać zawartość chloru wolnego w wodzie
 • Ozon skuteczny na mikroorganizmy odporne na chlor
 • Zmniejsza poziom THM-ów
 • Wyraźnie poprawia jakość wody

sche_001

sche_002

sche_003

sche_004

sche_005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT WPROWADZANIA OZONU

 1. Generator ozonu
 2. Pułapka wodna
 3. Zawór zwrotny
 4. Zawór regulacyjny
 5. Inżektor
 6. Zawór odcinający wejście do obiegu
 7. Zawór odcinający na ssaniu pompy
 8. Pompa obiegowa
 9. Zawór odcinający przepływ z pompy
 10. Zawór odcinający na powrocie
Autor | Piotr Żuk
Probiko – Aqua Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 38A, 62-020 Swarzędz
tel. +48 (0)61 650 95 85, 650 95 80
fax +48 (0)61 650 95 81