Nowość na rynku higienizacji z atestem PZH

Produkt bazowy NL 100 Aqua to koncentrat nanocząsteczek srebra w postaci roztworu wodnego stabilizujący skład mikrobiologiczny wód pitnych i technologicznych. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze na powierzchniach, na które został naniesiony. Skuteczność obejmuje likwidację przeszło 99% bakterii i grzybów.

Główne zastosowanie:

  • konserwacja wody i płynów w procesach technologicznych: układy ogrzewania, chłodzenia, przemywanie powierzchni itp.,
  • konserwacja wody i płynów w procesach technologicznych, np. baseny, SPA, studnie, obiegi wodne itp., jako komponent:
  • do produktów biobójczych do higieny człowieka,
  • zabezpieczenie powierzchni płaskich, m.in. podłóg, ścian.

Główne funkcje:

  • bakteriobójcza i grzybobójcza.

Zalety:

  • nie zawiera chemii niszczącej infrastrukturę i przyśpieszającej erozję i korozję,
  • bezwonny, a zarazem dezodoryzujący,
  • bezpieczny dla ludzi i środowiska,
  • działanie długofalowe,
  • o wiele skuteczniejszy od chloru.

GPiS nanotechnologie
tel.: 605 50 88 30
www.gpis.pl, biuro@gpis.pl