Oczyszczanie wody basenowej. Zastosowanie różnych rozwiązań i próba oceny efektów

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016), w wodzie basenowej należy prowadzić badania pH, redox, chloru wolnego i związanego, przy użyciu elektronicznych urządzeń pomiarowych, w sposób ciągły.

Dodatkowo należy prowadzić czterokrotnie badania przy pomocy fotometru chloru wolnego i chloru związanego raz w ciągu doby, które powinny być notowane w dzienniku nadzoru pracy urządzeń. Rozporządzenie wymaga prowadzenia dodatkowych badań kontrolnych i bakteriologicznych przez akredytowane laboratorium. Systemy do ciągłego pomiaru powinny być wyposażone w urządzenia do pomiaru chloru wolnego, chloru związanego, pH, potencjału redox oraz temperatury wody.

Sposoby oczyszczania wody w nieckach basenowych

Wśród sposobów oczyszczania wody basenowej wg DIN 19643 i „Wymagań sanitarno-higienicznych dla krytych pływalni” z 1998 r., można wyróżnić następujące układy technologiczne:

  • wstępna filtracja + koagulacja + filtracja + korekta pH + chlorowanie.

Podstawowy zespół procesów oczyszczania wody basenowej, dla poprawy jakości wody, może być rozszerzony o dodatkowe procesy:

  • wstępna filtracja + koagulacja + filtracja + adsorpcja + korekta pH + chlorowanie,
  • wstępna filtracja + koagulacja + filtracja + ozonowanie + filtracja sorpcyjna + korekta pH + chlorowanie,
  • wstępna filtracja + koagulacja + ozonowanie + filtracja na wielowarstwowym złożu + korekta pH + chlorowanie,
  • wstępna filtracja + ozonowanie + koagulacja + filtracja sorpcyjna + korekta pH + chlorowanie,
  • wstępna filtracja + koagulacja + filtracja + ozonowanie części strumienia + korekta pH + chlorowanie,
  • wstępna filtracja + koagulacja + filtracja + UV+ korekta pH + chlorowanie.

Do tych procesów należałoby jeszcze włączyć metodę rozcieńczania – uzupełnianie wody basenowej wodą wodociągową, a także czyszczenie dna i ścian niecki basenu z osadów przy użyciu odkurzacza podwodnego. Jako rozwiązanie innowacyjne, coraz częściej są stosowane połączenia systemu ozonowania części strumienia z zastosowaniem reaktorów UV.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 34

 

TEKST I FOTO | dr inż. Florian Grzegorz Piechurski