Reklama

Rozwiązanie problemu spadku wydajności filtrów basenowych

W trakcie użytkowania filtrów basenowych opartych na większości stosowanych złóż filtracyjnych z czasem spada ich wydajność. Zarządzający basenami odczuwają to w postaci problemów z utrzymaniem chloru związanego na poziomie wymaganym przepisami.

Chlor związany pojawiający się na podwyższonym poziomie już za filtrami wskazuje, że złoże traci swoje właściwości filtracyjne na skutek osadów mineralnych, biologicznych i tłuszczów, pokrywających elementy, których zadaniem jest filtracja. Osady mineralne powstają przy wodach zmineralizowanych, a szczególnie tych zawierających jony wapnia i magnezu. Osady biologiczne, czyli biofilm, wynikają z mikroorganizmów, które w temperaturach 25–37°C intensywnie namnażają się i kolonizują powierzchnię złoża filtracyjnego. Kolejnym problemem są tłuszcze wprowadzane do wody basenowej przez użytkowników. Po pewnym czasie również one zaczynają pokrywać złoża filtracyjne i pogarszać sprawność filtracji.

Aby jak najdłużej utrzymać wysoką sprawność filtracji, firma Hydropath proponuje rozwiązanie stosowane od wielu lat w instalacjach basenowych i nie tylko.

Urządzenia HydroFLOW P zamontowane na filtrach z nowym, czystym złożem filtracyjnym pozwalają na utrzymanie ich sprawności w wielokrotnie dłuższym okresie niż przy stosowaniu chemicznych flokulantów i biocydów na poziomie dopuszczalnym dla wody basenowej i materiału, z jakiego wykonane są instalacje basenowe.

Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na:

  • wyeliminowanie procesu krystalizacji osadów mineralnych na złożu,
  • wyeliminowanie powstawania osadów biofilmu na złożu,
  • ograniczenie zbrylania i sklejania złoża,
  • utrzymywanie dużej powierzchni czynnej złoża filtracyjnego
  • wydłużenie czasu eksploatacji złoża bez straty wydajności.

Technologia pozwala na krystalizację minerałów w cieczy oraz eliminuje mikroorganizmy. Na skutek flokulacyjnego działania technologii powstają większe agregaty zanieczyszczeń, a cząsteczki pochodne olejów zawieszone  w wodzie tworzą kuleczki (efekt perły), które nie łączą się tak intensywnie z powierzchnią złoża.

Powyższe działanie umożliwia:

  • szybsze usuwanie większych agregatów zanieczyszczeń, które nie wnikają w głąb złoża filtracyjnego,
  • usuwanie cząsteczek tłuszczy, które nie przywierają do powierzchni złoża i ścian instalacji,
  • szybsze płukanie złoża (większe agregaty gromadzą się w górnej części złoża, nie wnikając w głąb),
  • wydłużenie okresu pomiędzy płukaniami – brak powstania znaczącej różnicy ciśnień przed i za filtrem,
  • mikroorganizmy w większości unieszkodliwione (>99%), pod wpływem sygnału fali elektromagnetycznej tworzą większe agregaty lub łączą się z innymi zanieczyszczeniami i w wyniku tego zjawiska są sprawniej odfiltrowywane.

tel. kom.: 500 068 835, www.hydropath.pl, biuro@hydropath.pl